Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Oswajać w sobie "ustny" polski

W tym tygodniu zapraszam na warsztaty polonistyczne - konsultacje dla trzecioklasistów poświęcone głównie różnym trudnościom zadań, które pojawiły się na maturze ustnej w latach 2015 i 2016 (nowa formuła egzaminu). Jak poradzić sobie z tematem, na widok którego najlepiej byłoby zwrócić się do komisji egzaminacyjnej: proszę o następny zestaw pytań...

Spotykamy się w sali 70 w poniedziałek, 27 marca po g. 13:30, a w środę (29 marca) od 15:15 do 16:15. Zainteresowanym polecam i zapraszam. Witold Torbiarczyk

f m