Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Zamiast rekolekcji

Uwaga! Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, mogą skorzystać z zajęć przygotowanych przez szkołę w okresie rekolekcji. I tak:

PONIEDZIAŁEK (3 kwietnia)

9:00 – 10:30 język polski (p. W. May) – uczniowie zainteresowani z klas I

9:00 – 10:30 chemia (p. B. Weirauch) – uczniowie zainteresowani z klas II

9:00 – 10:30 zajęcia z udzielania pomocy i sportowe (p. G. Szymański) - uczniowie zainteresowani z klas II

10:00 – 10:45 zajęcia sportowe (p. V. Wacowska)

 

WTOREK (4 kwietnia)

9:00 – 10:30 fizyka (p. D. Jeziorek – Knioła) – uczniowie zainteresowani z klas I

9:00 – 10:30 historia (p. S. Przygodzki) – uczniowie zainteresowani z klas II

9:00 – 10:00 zajęcia sportowe (p. J. Czajczyński)

10:00 – 10:45 zajęcia sportowe (p. G. Kulawinek)

 

ŚRODA (5 kwietnia)

9:00 – 10:30 chemia (p. P. Bartosik) – uczniowie zainteresowani z klas I

9:00 – 10:00 – zajęcia sportowe (p. A. Janiak)

10:00 – 11:00 – zajęcia sportowe (p. A. Michalska)

f m