Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Szczęśliwej drogi... już czas ;)

W ten weekend do Holandii i na Słowację wyjadą uczniowie Kopernika z towarzyszącymi im nauczycielami. Jak co roku z początkiem kwietnia jedziemy do Martina i Haren, by z uczniami i nauczycielami zaprzyjaźnionych z Kopcem szkół realizować wspólne projekty edukacyjne i kulturowe. Pobyt u naszych europejskich partnerów będzie też okazją do wzajemnej integracji, nawiązania i zacieśniania przyjaźni. Uczniom (obu grup z III LO - łącznie 45 osób) i opiekunom - nauczycielkom: p. Małgorzacie Kasper, p. Monice Szymańskiej, p. Monice Michalskiej, p. Monice Baran i p. Agnieszce Maciejewskiej życzymy wielu niezapomnianych wrażeń. Dobrej drogi i szczęśliwego powrotu nad Prosnę ;)

f m