Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Posiedzenia Rady i dodatkowe zajęcia

Na dwóch posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych spotkają się w poniedziałkowe i wtorkowe przedpołudnie, (3 i 4 kwietnia o 11:00) nauczyciele i dyrekcja III Liceum. Mowa będzie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych w specyficznych warunkach kształcenia - szkolenie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zaś drugiego dnia przypomnienie procedur maturalnych przed majowym egzaminem. Wcześniej, bo od g. 8:00 dla zainteresowanych uczniów, a przede wszystkim maturzystów, odbedą się zajęcia zblokowane i warsztatowe z wybranych przedmiotów. W czasie szkolnych rekolekcji wielkopostnych (3 - 5 kwietnia) szkoła nie prowadzi regularnych, przewidzianych planem zajęć dydaktycznych. A uczniom przypominamy:

Harmonogram rekolekcji ===> TUTAJ.

Zajęcia nieobowiązkowe dla zainteresowanych uczniów, którzy nie uczęszczają na religię ===> TUTAJ.

Ponadto zajęcia warsztatowe, m.in. z języka polskiego czy matematyki - ustalone indywidualnie z klasami III.

f m