Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Podróż pełna cudów

Podróż pełna cudów. Rowerm z Kalisza do Aten - i z powrotem... Lokalne media kolejny raz wracają do wyprawy pełnych młodzieńczej radości dwóch kaliszanek... Jedną z nich jest Absolwentka Kopernika - Aleksandra Wierzbowska. O tej wyjątkowej drodze, która obfituje wieloma puczającymi lekcjami o świecie, życiu, a przede wszystkim o sobie tym razme na łamach (dzisiejszego) wydania "Życia Kalisza" pisze redaktor Bożena Szal-Truszkowska (s. 17). Polecamy.

f m