Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Przed ustnym polskim

W związku z Waszym zainteresowaniem i pytaniami o kolejne zajęcia warsztatowe przed ustną maturą z języka polskiego zapraszam na następne spotkanie, w ten poniedziałek, 10 kwietnia od 13:30 do ok. 15:30 (sala 70). Można dołączyć w każdym momencie... Pracujemy z tekstami - zadaniami literackimi, ikonicznymi (obrazkowymi) i z nauką o języku. Warto przyjść, włączyć się i poddać samodzielnej refleksji. Polecam, a chętnych zapraszam. Witold Torbiarczyk

f m