Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

POKAŻ NAM JĘZYK - rejestracja do 12 KWIETNIA

Przypominam wszystkim zainteresowanym o trwających już eliminacjach internetowych konkursu WSB "Pokaż nam język". Aby wziąć w nich udział, należy wejść na stronę www.pokaznamjezyk.pl i zarejestrować się, a kolejnego dnia (po rejestracji) rozwiązać test online. Termin rejestracji upływa 12 kwietnia, więc do dzieła... Zachęcam i życzę powodzenia, Joanna Cieślak.

f m