Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Triduum Paschalne

Trwa Triduum Paschalne, trzy dni Paschy, czyli najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym Kościoła. Istotą Triduum jest celebracja Męki, Śmierci oraz Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Okres świętowania rozpoczął się w Wielki Czwartek wieczorem, a zakończy nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W większości kościołów w Wielki Czwartek była sprawowana jedynie Msza Wieczerzy Pańskiej, wyjątkiem są katedry, w których rano biskupi celebrowali Mszę Krzyżma - księża odnowili swoje kapłańskie przyrzeczenia. W kościołach milkną dzwony, pojawia się charakterystyczne klekotanie kołatek.
W kaliskiej katedrze Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się w Wielki Czwartek o 18:30, w Wielki Piątek - liturgia Męki Pańskiej o 18:30, zaś w Wielką Sobotę - Liturgia Wigilii Paschalnej o 20:00. Za www.rc.fm

f m