Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

SŁOWOTWÓRSTWO - warsztaty maturalne z polskiego

To już jedne z ostatnich zajęć dodatkowych, które proponuję maturzystom nie tylko tych klas, w których uczę. Tym razem omówimy i przećwiczymy pojawiające się w arkuszach maturalnych zadania z gramatyki i działu SŁOWOTWÓRSTWO. To nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów. Zajrzymy też do zagadnień fleksyjnych. Te umiejętności powinniście posiąść już w gimnazjum, ale z ich opanowaniem, jak dobrze wiemy, nie jest najlepiej...

Przyjrzymy się również budowie słowotwórczej wybranych leksemów. Proponuję jeszcze style funkcjonalne współczesnej polszczyzny i funkcje języka. A na koniec oczywiście kilka wybranych literackich zadań i tekstów ikonicznych (matura ustna).

Spotykamy się jutro, tj. we wtorek, 18 kwietnia przed pokojem nauczycielskim i pracujemy od g. 9:00. Zapraszam, Witold Torbiarczyk.

f m