Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

KOPERNIK... WSZECHŚWIAT MOŻLIWOŚCI

KOPERNIK... WSZECHŚWIAT MOŻLIWOŚCI

 

Już w tę sobotę, 22 kwietnia GIMNAZJALISTÓW i RODZICÓW

zapraszamy na DRZWI OTWARTE

w historycznym gmachu kaliskiej Szkoły Dwojga Imion, która w r. 2018 będzie obchodzić 100-lecie istnienia.

 

W popularnym KOPCU doświadczycie nauki, która tłumaczy świat i pasji, bez której życie traci smak...

Jeśli lubicie wyzwania, pytacie i poszukujecie, a przyszłość nie jest podróżą w nieznane

- przyjdźcie do KOPERNIKA.

 

Najlepsza okazja: 22 kwietnia, 9:00 - 13:00

(budynek III LO mieści się w Kaliszu przy ul. Kościuszki 10)

 

f m