Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Otwórzmy drzwi KOPCA. Gotowi?

Przewodniczący SU Wiktor Kamiński przypomina o zbiórce uczniów oprowadzających gimnazjalistów. I tak grupa 9:00 - 11:00 o g. 8:45, a grupa 11:00 - 13:00 o g. 10:45. Spotykamy się przed radiowęzłem. Pełna mobilizacja, do jutra ;)

f m