Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dawstwo szpiku (prezentacja)

W czwartek, 27 kwietnia na 3. godz. lekcyjnej zaplanowano wykład nt. dawstwa szpiku połączony z możliwością zapisu do krajowego rejestru dawców szpiku. Serdecznie zapraszamy klasy II i IIIMaciej Fornalczyk 3 B1

f m