Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Żywa Pamięć o Auschwitzu

Około 10 tysięcy młodych osób, głównie z Izraela, ale też z Polski, Niemiec, Kanady, Argentyny i Meksyku wzięło udział w 26. Marszu Żywych. Marsz wyruszył poniedziałkowym, wczesnym popołudniem spod bramy obozowej z napisem ARBEIT MACHT FREI w byłym Auschwitz I. Na czele, dzierżąc zwój Tory, szedł w więźniarskim pasiaku 90-letni Edward Mosberg. Na uroczystościach nie zabrakło kilkudziesięciu ocalonych z Zagłady, w tym pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego rabin Israel Meir Lau. W Marszu uczestniczył także Elisha Wiesel, syn Eliego Wiesela, zmarłego w ubueglym roku byłego więźnia niemieckich obozów i laureata pokojowej Nagrody Nobla, twórcy terminu HOLOKAUST.

Podczas ceremonii przy pomniku ofiar, w byłym obozie Birkenau, między ruinami dwóch największych komór gazowych zapłonęło sześć pochodni. Upamiętniały m.in. zamordowanych w Holokauście, ocalonych i państwo Izrael. Zmówiono modlitwy: kadisz oraz żałobną El male rachamim.

W Marszu uczestniczyli także ministrowie edukacji z kilkunastu krajów Europy oraz Izraela – w tym szefowa MEN Anna Zalewska. Urzędnicy uroczyście zobowiązali się do zwalczania wszelkich form zaprzeczania Holokaustowi, antysemityzmu, uprzedzeń w stosunku do Romów.

Po uczestnikach Marszu na rampie kolejowej w Birkenau pozostały drewniane tabliczki symbolizujące macewy, żydowskie nagrobki. Na wielu znalazły się nazwiska ofiar Zagłady. A wśród uczestników byli też uczniowie III LO w Kaliszu z klas 1 D1, 1 G, 2 F z opiekunami: Małgorzatą Chrzanowską, Wojciechem Mayem i Sławomirem Przygodzkim (tekst).

f m