Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Naukowe pożegnanie Maturzystów

 

Podróż nasza jest wspólna.

[…]

Nie brakłoby tematów, bo łączy nas wiele.

Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu.

Rzucamy cienie na tych samych prawach.

Próbujemy coś wiedzieć, każde na swój sposób,

a to, czego nie wiemy, to też podobieństwo.

Wisława Szymborska, Milczenie roślin (fragm.)

 

Dwa światy, lecz wspólna droga…

Od ewolucji do rewolucji - w biologii i w kulturze.

 

Łącząc treści biologii i języka polskiego, zapraszamy na coroczne pożegnanie naszych Maturzystów.

 

Czwartek, 27 kwietnia o g. 9:00 w sali 19.

Katarzyna Rzepczak i Witold Torbiarczyk

 

f m