Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Świętowaliśmy Dzień Ziemi

Coroczny DZIEŃ ZIEMI obchodziliśmy we wtorek, 25 kwietnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Od początku z gołuchowskim OKL jesteśmy współorganizatorami tej imprezy. Spotkanie jak zawsze było okazją do podsumowania prowadzonych projektów przyrodniczych i konkursów oraz wręczenia odznak i nagród dla osób popularyzujących wiedzę przyrodniczą i ekologiczną świadomość. Było oczywiście sadzenie drzew, prezentacje, wystawy tematyczne i wykład.

Na Dniu Ziemi wystawiały się też miniprzedsiębiorstwa III LO. Ze strony szkoły projekt ten koordynuje p. dr Grzegorz Wieczorek, który jest w radzie naukowej OKLu.

f m