Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Pomóżmy siostrze Maćka

Cześć! Nazywam się Maciej Fornalczyk, chodzę do klasy 3 B1 i byłem przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, więc możliwe, że mnie kojarzysz...

Cztery miesiące temu moja siostra zachorowała na białaczkę. Po długiej walce z chorobą okazało się, że potrzeba przeszczepu szpiku. Prawdopodobieństwo znalezienia genetycznego bliźniaka jest bardzo małe, więc każdy potencjalny dawca to nowa szansa dla chorego.

Chciałbym Cię zachęcić do wzięcia udziału w prelekcji nt. dawstwa szpiku, która odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia na 3. godzinie lekcyjnej w auli szkoły. Dowiesz się wszystkiego o tym wyjątkowym sposobie ratowania ludzkiego życia.

W czwartkowej prelekcji biorą udział uczniowie klas trzecich, 2 A, 2 D2 oraz zainteresowani z pozostałych klas drugich za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję od g. 9:50.

f m