Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Walne zgromadzenie historyków

Walne zgromadzenie członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu odbyło się w sobotę, 10 grudnia w auli III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Spotkanie było okazją do podsumowania i złożenia sprawozdania za 3-letnią kadencję zarządu kaliskiego oddziału PTH, z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Obrady poprowadził członek PTH i szef kaliskiego oddziału PTTK, Mateusz Przyjazny.

Zaproszenie na sobotni zjazd przyjęła Pani Zofia Kozłowska, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Podkreśliła ona aktywność wydawniczą oddziału, jego dobrą kondycję merytoryczną i finansową, szczególnie doceniając intensywną współpracę dydaktyczną ze szkołami wszystkich typów. Życzeniem prezes Kozłowskiej jest ożywienie i pogłębienie wymiany z lokalnym środowiskiem akademickim oraz studentami w zakresie prowadzonej działalności naukowej. Na uwagę zasługuje liczne grono współpracowników i przyjaciół oddziału, wraz ze wsparciem kół w Jarocinie i Pleszewie. Członkiem kaliskiego oddziału PTH jest m.in. Maciej Kowalczyk, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, który zwrócił uwagę na ważny kontekst historyczny roku 2013: 150-rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Wysłuchawszy sprawozdania prezesa kaliskiego oddziału, pana Tadeusza Krokosa, zgromadzeni w auli III LO członkowie jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, a jednocześnie zaproponowali kandydaturę dotychczasowego prezesa na kolejną, trzyletnią kadencję. Tadeusza Krokos wyraził zgodę i w tajnym głosowaniu uzyskał jednomyślne poparcie. W nowych strukturach 9-osobowego zarządu znaleźli się częściowo jego dotychczasowi członkowie: Wojciech Dyśko, Aneta Franc, Maciej Kowalczyk, Anna Marciniak, Piotr Mydlach, Sławomir Przygodzki, Leszek Tomczak i Elżbieta Wanat. W skład nowej komisji rewizyjnej weszli z kolei: Adam Jarych, Violetta Słupianek i Witold Torbiarczyk.

Pierwsze posiedzenie już w nowej kadencji kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego odbędzie się jeszcze w tym roku - we wtorek 20 grudnia o godz. 18:15 w II LO im. Tadeusza Kościuszki.

Witold Torbiarczyk

f m