Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Angielskie maniery - lekcja otwarta

Na lekcję otwartą i spotkanie z językiem angielski "Dobre maniery? Złe maniery? Czy to ma jakieś znaczenie?" zapraszają nauczycielki języka angielskiego w III LO: prof. Joanna Cieślak i prof. Agnieszka Maciejewska.

Angielska elegancja, dystynkcja, dowcip angielski i dżentelmeńska umowa (gentlemans equipment). Te i inne - używane w powszechnym obiegu języka - terminy oraz towarzyszące im konstrukcje gramatyczne stanowić będą punkt odniesienia do czwartkowych treści lekcji otwartej. Początek o 13:40 - sala nr 22.

Zaprasza Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego.

f m