Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Absolwenci 1975

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Balcerzak Krystyna
 2. Bielecka Maria
 3. Buńczyk Zbigniew
 4. Czajczyńska Ewa
 5. Dobrowolska Jolanta
 6. Dymkowska Beata
 7. Gabryel Krystyna
 8. Hofman Janusz
 9. Jabłoński Piotr
 10. Jaroszyńska Kornelia
 11. Kosiński Mirosław
 12. Kowalska Mirosława
 13. Kwiatkowska Irena
 14. Matczak Halina
 15. Michalak Agata
 16. Nowakiewicz Miroslaw
 17. Nigbor Marcin
 18. Pawlak Wojciech
 19. Piotrowska Alina
 20. Ptaszyńska Izabela
 21. Roszak Aldona
 22. Suska Zofia
 23. Szmaja Anna
 24. Szymański Dariusz
 25. Turek Jolanta
 26. Wojtczak Henryka
 27. Wojtczak Jadwiga
 28. Wolny Ireneusz
 29. Zeltman Justyna
  Klasa IVb
 1. Bednara Anna
 2. Bednara Ewa
 3. Beliński Zbigniew
 4. Bernaciak Marek
 5. Dębowa Jadwiga
 6. Galant Anna
 7. Górska Grażyna
 8. Gryskowska Bożena
 9. Hofman Tomasz
 10. Jarzyńska Bożena
 11. Kopakowski Zbigniew
 12. Karman Danuta
 13. Karpińska Jarosława
 14. Kliber Jan
 15. Koziarek Krzysztof
 16. Maciejewska Alicja
 17. Nowicka Barbara
 18. Olek Iwona
 19. Owczarek Maria
 20. Pasternak Błażej
 21. Pawlak Antoni
 22. Parada Alicja
 23. Przybylska Małgorzata
 24. Puchalska Grażyna
 25. Pytasz Paweł
 26. Smura Andrzej
 27. Stachowiak Lidia
 28. Stachowska Maria
 29. Szukalski Jerzy
 30. Szypulska Magdalena
 31. Świerk Elzbieta
 32. Trawkowski Marek
 33. Ulatowska Maria
 34. Widawski Andrzej
 35. Wietecka Elżbieta
 36. Witkowska Lidia
 37. Włodarek Grażyna
 38. Wojtaszek Barbara
  Klasa IVc
 1. Augustyniak Elżbieta
 2. Banasiewicz Ewa
 3. Banasiewicz Joanna
 4. Bęcka Maria
 5. Chabierska Bożena
 6. Czojnacka Grażyna
 7. Czmiel Maria
 8. Drobnik Jolanta
 9. Grześkiewicz Magdalena
 10. Heising Małgorzata
 11. Janiak Wanda
 12. Jankowska Liliana
 13. Kaczkowska Iwona
 14. Kamińska Alina
 15. Karpisiewicz Mirosława
 16. Kraszkiewicz Krystyna
 17. Krysiak Maria
 18. Lintner Jadwiga
 19. Marcinkowska Danuta
 20. Marszał Elżbieta
 21. Matuszkiewicz Jolanta
 22. Melke Ewa
 23. Moskalewska Agnieszka
 24. Naskręcka Anna
 25. Nowak Lidia
 26. Pałys Katarzyna
 27. Perlińska Małgorzata
 28. Przyjazna Maria
 29. Rącka Elżbieta
 30. Siciarek Małgorzata
 31. Sobieraj Ewa
 32. Wysocka Krystyna
 33. Żabicka Małgorzata
 34. Żarnecka Beata
  Klasa IVd
 1. Andrzejak Bożena
 2. Andrzejewski Mirosław
 3. Borowska Dorota
 4. Buczek Beata
 5. Chrystek Grażyna
 6. Czarnecki Włodzimierz
 7. Gruszczyńska Maria
 8. Grzegorczyk Elżbieta
 9.  
 10. Gudzielak Henryk
 11. Janicka Liliana
 12. Jasiński Wiesław
 13. Kozibura Ryszard
 14. Kraska Dorota
 15. Kucharzak Zbigniew
 16. Leszczyńska Anna
 17. Liberski Michał
 18. Linke Paweł
 19. Majewski Wojciech
 20. Marciniak Joanna
 21. Milewski Jerzy
 22. Molska Małgorzata
 23. Nezwal Urszula
 24. Nowaczyk Violetta
 25. Osiecka Ewa
 26. Piwoński Marek
 27. Przybył Eleonora
 28. Roszewska Urszula
 29. Stasiak Joanna
 30. Szemfel Piotr
 31. Szkudlarek Róża
 32. Szwajda Cezary
 33. Szymańska Grażyna
 34. Tkaczuk Grazyna
 35. Walczak Piotr
 36. Wylandowska Marzena
 37. Zawadzka Maria
 38. Ziemski Paweł
 39. Żyto Krzysztof
  Klasa IVe
 1. Adamczewski Jerzy
 2. Bencki Jacek
 3. Chałaj Lech
 4. Dymalska Zofia
 5. Górska Halina
 6. Jankowski Ryszard
 7. Jaruszek Teresa
 8. Juszczak Kazimierz
 9. Kerber Halina
 10. Kościelecka Elzbieta
 11. Krawczyk Zbigniew
 12. Kubiak Jolanta
 13. Kubis Elżbieta
 14. Kuniczek Mariusz
 15. Łyszczyńska Bożena
 16. Łyszczyńska Daniela
 17. Machelak Jan
 18. Machowczyk Krystyna
 19. Marczyński Ireneusz
 20. Matyniak Halina
 21. Mikołajczyk Barbara
 22. Przybył Emilia
 23. Ptasińska Ewa
 24. Sobczak Andrzej
 25. Sołtysiak Elżbieta
 26. Stelmach Olimpia
 27. Stich Elżbieta
 28. Szymczak Włodzimierz
 29. Szewczyk Ewa
 30. Tontor Urszula
 31. Zamojski Jacek
  Klasa IVf
 1. Adamczewska Anna
 2. Adamowicz Beata
 3. Adamowicz Marta
 4. Biedka Leonarda
 5. Błażejczyk Ariana
 6. Bogacz Danuta
 7. Borowik Jadwiga
 8. Figiel Jadwiga
 9. Guźniczak Grażyna
 10. Hyjek Krystyna
 11. Klupp Anna
 12. Laksander Jadwiga
 13. Kokocińska Urszula
 14. Lewandowska Ewa
 15. Lorenc Emilia
 16. Mikuła Ewa
 17. Nowak Barbara
 18. Pęczek Wiesława
 19. Pleśnier Maria
 20. Prymerska Urszula
 21. Przybyła Jadwiga
 22. Rodak Elżbieta
 23. Słomain Anna
 24. Sołtysiak Małgorzata
 25. Strug Halina
 26. Szczepaniak Aldona
 27. Szymańska Teresa
 28. Tomczak Grażyna
 29. Tułacz Maria
 30. Ultrych Krystyna
 31. Walczak Teresa
 32. Wejman Krystyna
 33. Witczak Teresa
 34. Wojtyś Wanda
 35. Wolniak Małgorzata
 36. Wolska Danuta
f m