Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Druga prędkość kosmiczna

Zad. 1
Oblicz wartość drugiej prędkości kosmicznej na Księżycu, jeśli jego masa stanowi 1/81 masy Ziemi, a promień jest 3,7 razy mniejszy od promienia Ziemi. Wartość drugiej prędkości kosmicznej na Ziemi wynosi 11,2 km/s.

Zad. 2
Oblicz, ile razy większy musiałby być promień Ziemi, przy niezmienionej gęstości, żeby druga prędkość kosmiczna miała wartość 16,8 km/s?

Zad. 3
Wartość drugiej prędkości kosmicznej dla pewnej planetoidy jest równa 365 m/s. Oblicz gęstość tj planetoidy, przyjmując, że ma ona kształt kuli o promieniu 300 km.
 

f m