Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Energia

Zad. 1
Widząc znak ograniczający prędkość, kierowca zwolnił od 60 km/h do 30 km/h. Oblicz, o ile zmieniła się energia kinetyczna pojazdu.

Zad. 2
Oblicz energię mechaniczną ciężarówki o masie 4 t poruszającej się z prędkością 54 km/h oraz orła bielika o masie 5 kg szybującego na wysokości 2 km z prędkością 80 m/s. Porównaj otrzymane wyniki.

Zad. 3
Z balkonu na wysokości 16,2 m upuszczono klucze o masie 120 g.
a) oblicz prędkość kluczy w chwili uderzenia o chodnik
b) oblicz energię kinetyczną kluczy na wysokości 8,2 m.

Zad. 4
Oblicz wysokość, na jaką dotrze piłka rzucona do góry z prędkością 10 m/s.

Zad. 5
Oblicz prędkość piłki tenisowej w chwili uderzenia jej o ziemię, jeśli została odbita rakietą na wysokości 163,2 cm nad ziemią, a tenisista nadał jej prędkość poziomą o wartości 20 m/s.

Zad. 6
Koszykarz wyrzuca piłkę z ręki z wysokości 260 cm nadając jej prędkość 4 m/s. Oblicz, z jaką prędkością piłka wpadnie do kosza powieszonego na wysokości 305 cm.

Zad. 7
Z wysokości 2 m nad batutem skacze klaun o masie 58,5 kg. Batut ugina się o 60 cm. Oblicz współczynnik sprężystości batuta.

Zad. 8
Na jaką wysokość wzniesie się ciało popchnięte wzdłuż równi pochyłej, jeśli jego prędkość początkowa wynosiła 4 m/s? Opory ruchu pomiń.

Zad. 9
Dwie kule zawieszone na równoległych niciach tej samej długości stykają się. Kula o masie 0,2 kg zostaje odchylona od pionu tak, że jej środek ciężkości wznosi się o 4,5 cm do góry, a następnie puszczona swobodnie. Na jaką wysokość wzniosą się kule po zderzeniu doskonale niesprężystym, jeśli masa drugiej kuli wynosi 0,5 kg?

Zad. 10
Z wiatrówki strzelano do kawałka wosku leżącego w odległości 50 cm od końca stołu. Śrut o masie 1 g lecący poziomo z prędkością 150 m/s przebija wosk i leci dalej z prędkością 0,5v. Masa kawałka wosku wynosi 50 g. Przy jakim współczynniku tarcia wosku o stół, wosk spadnie ze stołu?

Zad. 11
Kulka o masie 1 g poruszająca się z prędkością 10 m/s zderza się centralnie i sprężyście z nieruchomą kulą o masie 30 g. Jaką część energii kinetycznej przekazała kulka o mniejszej masie drugiej kuli?

f m