Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Energia w przyrodzie

Energia w przyrodzie


Zad1/104 Jakiej zmianie temperatury w Kelwinach odpowiada zmiana temperatury o 5°C? Uzasadnij odpowiedź.


Zad3/104 Jakie cechy przypisuje się gazowi doskonałemu?


Zad5/104 Bawiące się na plaży dziecko nabrało do wiaderka morskiej wody. Co można powiedzieć o temperaturach wody w wiaderku i morzu, a co o ich energiach wewnętrznych?


Zad7/104 Jeśli interesujesz się historią antyczną, odszukaj informacje o perskim królu Kserksesie, który zwiększył energię wewnętrzną wód cieśniny Dardanelskiej.

f m