Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Kurs językowo - kulturowy w Wenecji

W lipcu 2015 roku nauczyciel z naszej szkoły – Katarzyna Haładyn wzięła udział w tygodniowym kursie językowo - kulturowym w Wenecji, w ramach europejskiego programu Erasmus Plus – mobilność kadry edukacyjnej. Celem kursu było doskonalenie umiejętności językowych, z nastawieniem na płynność w posługiwaniu się językiem obcym poprzez równomierne rozwijanie wszystkich najważniejszych zdolności : mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania a także doskonalenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie kraju, jego tradycji i interesujących miejsc.

Podczas kursu uczestniczka zapoznała się również z najnowszymi metodami nauczania języka obcego, a także z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej w celu wzbogacenia warsztatu pracy.

Zajęcia były prowadzone przez znakomitą, doświadczoną kadrę Instytutu Językowego Instituto venezia scuola di lingua e cultura italiana i pozwoliły na poznanie i skorzystanie ze sprawdzonych nowych metod i form nauczania języków obcych, co przyczyni się do polepszenia jakości nauczania w naszej szkole. Doświadczenie zebrane na kursie pozwolą uatrakcyjnić lekcje oraz wprowadzić ciekawe nowości w nauczaniu języka.

Wenecja jest znanym na całym świecie ośrodkiem turystycznym i kulturalnym. Ze względu na swoją architekturę oraz nietypowe położenie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Bywa określana jako „Najbardziej romantyczne miasto świata”. „”Pływająca wioska”. „Stolica europejskiego karnawału”. Udział w intensywnym kursie językowym oraz możliwość zwiedzenia tak pięknego miejsca, było połączeniem nauki z przyjemnością.

Katarzyna Haładyn

erasmus2

Londyn - Lipiec 2015

W dniach 20-25  lipca 2015 r. w Londynie odbyła się Letnia Szkoła dla nauczycieli uczących astronomii w szkołach średnich, zorganizowana przez European Association of Astronomy Educators (EAAE). W wydarzeniu tym wzięły udział dwie nauczycielki III LO im. M. Kopernika w Kaliszu: Anna Bobińska (geograf) i Małgorzata Masłowska (fizyk). Szkolenie odbywało się we wspaniałej historycznej siedzibie Royal Astronomical Society (RAS), Burlington House, położonej nieopodal Piccadilly Circus, w samym centrum Londynu. W ramach zajęć uczestnicy wysłuchali wykładów prowadzonych przez zawodowych angielskich astronomów, a także brali udział w warsztatach dotyczących  tematów astronomicznych prowadzonych w ramach zajęć szkolnych (fizyka, geografia, koło astronomiczne). Jednym z punktów szkolenia było zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich oraz wizyta w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej.

Wśród wielu wspomnień przywiezionych z Londynu było również jedno związane z patronem naszej szkoły. W Burlington House, siedzibie RAS,  znajduje się wspaniała, stara biblioteka, a w niej białe kruki, prawdziwe skarby historii nauki światowej. Jest tam m. in. pierwsze wydanie dzieł Izaaka Newtona, w których opisał on swoją słynną teorię grawitacji i trzy zasady dynamiki, stare mapy nieba i Księżyca oraz… pierwsze wydanie De Revolutionibus Orbium Coelestum Mikołaja Kopernika. Księga jest w znakomitym stanie, na co dzień ukryta przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Na szczęście czasami bywa prezentowana publicznie i o tym donoszą szczęśliwi świadkowie tego wydarzenia – Anna Bobińska i Małgorzata Masłowska.

Wyprawa na Maltę

 

W sierpniu 2015 roku troje nauczycieli z naszej szkoły - pani Izabela Gracz, pani Renata Miaśkiewicz i pani Agnieszka Maciejewska - wzięło udział w dwutygodniowych kursach metodyczno-językowych na Malcie w ramach europejskiego programu Erasmus Plus – mobilność kadry edukacyjnej. Celem kursów Fluency and English Language Development oraz Methodology & Tools & Applications for Teachers working with CLIL było doskonalenie umiejętności językowych z nastawieniem na płynność w posługiwaniu się językiem obcym, a także poszerzenie wiedzy na temat metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning).

 

Zajęcia w ramach międzynarodowego programu pozwoliły nauczycielom na wzbogacenie warsztatu pracy oraz udoskonalenie kompetencji językowych poprzez intensywny bezpośredni kontakt z żywym językiem. Podczas kursu uczestnicy zapoznali się również z najnowszymi metodami nauczania języka angielskiego oraz poznali istotne idee leżące u podstaw CLIL, a także zastosowania wielorakich narzędzi technologii informacyjnej w celu zintegrowania ich w różnych kontekstach nauczania. Zajęcia były prowadzone przez znakomitą, doświadczoną kadrę Instytutu Językowego ETI Executive Training Institute Malta. Możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych z nauczycielami i edukatorami m.in. z Niemiec, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Czech czy Słowacji, poznanie i korzystanie ze sprawdzonych nowych metod i form nauczania języków obcych przyczynią się do polepszenia jakości kształcenia w naszej szkole. Doświadczenia zebrane na kursach pozwolą nam uatrakcyjnić lekcje oraz wprowadzić korzystne innowacje w nauczaniu języków obcych, dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów.

 

Pobyt na urokliwej wyspie Malcie stworzył również okazję do poznania historii, kultury, zabytków oraz kuchni maltańskiej. Malta jako była kolonia angielska łączy nie tylko historię wyspy, ale również historię państw Morza Śródziemnego oraz Wielkiej Brytanii. Długoletnie panowanie Brytyjczyków na Malcie wywarło duży wpływ na zwyczaje i obyczaje kulinarne wyspiarzy. Lewostronny ruch i brytyjski typ gniazdka przypominają o przeszłości, która nieodłącznie wiąże się z 300-letnią obecnością Kawalerów Maltańskich. Udział w intensywnych kursach oraz możliwość zwiedzenia jednej z najpiękniejszych wysp Morza Śródziemnego wzbogaciły nasz warsztat metodyczny i wiedzę o świecie.

 Agnieszka Maciejewska

f m