Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Delegaci PTH z III LO w Gnieźnie

Z Walnego Zgromadzenia Delegatów w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie (Collegium Europae Gnesnense jest ośrodkiem zamiejscowym UAM Poznań) powrócili w sobotę wieczorem członkowie kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W dwudniowym zjeździe wśród delegatów byli nauczyciele III LO Kalisz, reprezentowani przez wiceprezes Annę Marciniak, skarbnika Sławomira Przygodzkiego oraz Witolda Torbiarczyka (członek oddziału). Walne Zgromadzenie, w którym udział zgłosiła rekordowa liczba delegatów - 197, wybrało w sobotę 29 września nowe władze i 22-osobowy zarząd PTH.

Po trzykrotnej, trzyletniej kadencji obecnego Prezesa prof. dra hab. Krzysztofa Mikulskiego zastąpił dotychczasowy Wiceprezes, prof. dr hab Jan Szymczak (z oddziału łódzkiego). Walne Zgromadzenie Delegatów poparło go 160 (na 176) głosami. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, Skrutacyjnej oraz Sądów Koleżeńskich: I i II instancji.

Kaliskiej delegacji przewodził Prezes Oddziału Tadeusz Krokos, towarzyszyli nam również: Elżbieta Wanat z Zespołu Szkół Samochodowych, Wojciech Dyśko i Piotr Mydlach (nauczyciele II LO), Leszek Tomczak z V LO (wybrany do Sądu Koleżeńskiego II instancji) oraz Jan Januszkiewicz z Ostrowa Wlkp., Wojciech Talaga z koła jarocińskiego i Piotr Grabarz (Krotoszyn). Oddział Kalisz Polskiego Towarzystwa Historycznego jest czwartym co do ilości członków odziałem PTHu.

9-letni okres szefowania PTHowi ustępujący prezes może zaliczyć do udanych. Prof. Mikulski pochwalił się prawie 4 tysiącami członków w całym kraju i budżetem, w którym przychody górują nad wydatkami. Liczba odzdziałów PTH z 36 rozrosła się do 49. Prężnie działają również koła. Towarzystwo mimo rozległych struktur jest mocno skonsolidowane. Wspiera nauczanie historii na 3. i 4. etapach edukacyjnych (w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych), badania, i prace naukowe - promujące zwłaszcza doktorantów. PTH jest też niezwykle aktywny: konferencyjnie i wydawniczo (liczne publikacje).

Warto zaznaczyć, że zjazd delegatów w kolebce państwowości polskiej wsparły władze UAM, przy współudziale Powiatu Gnieźnieńskiego, a uczestników gościło Kolegium Europejskie.

Witold Torbiarczyk

f m