Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Kondensatory część II

Zad. 1
Jak zmieni się wartość natężenia pola elektrycznego między płytkami naładowanego i odłączonego od źródła prądu kondensatora po wprowadzeniu do niego dielektryka?

Zad. 2
Kondensator płaski próżniowy posiada pojemność C. Ile wyniesie jego pojemność po całkowitym wypełnieniu przestrzeni między jego okładkami mika o stałej dielektrycznej 6?

Zad. 3
Kondensator próżniowy połączony ze źródłem napięcia stałego zgromadził na swych okładkach ładunek Q. Jaki ładunek zgromadzi się na okładkach tego kondensatora po wypełnieniu substancją o stałej dielektrycznej 9, bez odłączania od źródła napięcia?

Zad. 4
Ładunek jednej z płytek płaskiego kondensatora mikowego wynosi 1,4 nC. Druga płytka jest uziemiona. Ile wynosi natężenie pola wewnątrz kondensatora, jeżeli powierzchnia każdej z jego płytek wynosi 0,25 m?

Zad. 5
Kondensator (1) z dielektrykiem połączono szeregowo z takim samym kondensatorem próżniowym (2), a następnie układ podłączono do źródła prądu stałego. Na którym z kondensatorów występuje większa różnica potencjałów? Jaka jest relacja między ładunkami zgromadzonymi na poszczególnych płytkach?

Zad. 6
Kondensator z dielektrykiem połączono równolegle z takim samym kondensatorem próżniowym, a następnie układ podłączono do źródła prądu stałego. Na którym kondensatorze nagromadzi się większy ładunek ujemny? Jaka relację spełniają wartości napięć na kondensatorach?

Zad. 7
Kondensator powietrzny o pojemności 1000 pF składa się z dwóch płytek oddalonych od siebie o 4 mm. Jaka będzie pojemność tego kondensatora, jeżeli między jego płyty wstawimy warstwę miki o grubości 2 mm?

f m