Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Maszyny proste

Zad. 1
W jakiej odległości od Przemka siedzącego na końcu huśtawki – konika (podpartej w środku), powinien usiąść Darek o masie 60 kg, żeby huśtawka była w równowadze? Ciężar Przemka wynosi 400 N, a długość huśtawki 210 cm.

Zad. 2
Dziadek do orzechów działa na zasadzie dźwigni jednostronnej. Przyjmując, że ramię pierwszej siły wynosi 4 cm, a ramię drugiej siły 12 cm, oblicz ile razy siła zgniatająca orzech jest większa od siły, którą musisz przyłożyć do „dziadka”.

Zad. 3
Oblicz wartość przyspieszenia ciała zsuwającego się z równi pochyłej o wysokości 1 m i długości 2 m. Pomiń tarcie.


Zad. 4
Kasia zjeżdża na sankach z górki. Oblicz czas zjazdu Kasi z wysokości 16,2 m, jeśli droga przebyta przez sanki wynosi 50 m. Pomiń wszystkie opory ruchu.

Zad. 5
Oblicz pracę, jaką należy wykonać, aby po równi pochyłej wciągnąć na platformę samochodową ruchem jednostajnym ładunek o ciężarze 300 N. Wysokość platformy wynosi 120 cm. Pomiń opory ruchu.

Zad. 6
Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim ciało o masie 1 kg zsuwa się z równi pochyłej o długości 1 m i wysokości 0,5 m. Siła tarcia działająca na ciało podczas ruchu ma wartość 1,7 N.

Zad. 7
Klocek o masie 0,5 kg pchnięto w górę równi przedstawionej na rysunku. Prędkość początkowa klocka wynosiła 10 m/s. Współczynnik tarcia ciała o równię ma wartość 0,15.
a) narysuj siły działające na ciało
b) określ, jakim ruchem porusza się ciało w górę równi
c) oblicz wartość siły tarcia
d) oblicz przyspieszenie w ruchu w górę równi
e) oblicz czas ruchu ciała w górę równi
f) oblicz drogę przebytą przez ciało do chwili zatrzymania.

f m