Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Obrazy w soczewkach

Zad. 1
Narysuj dalszy bieg promieni 1, 2, 3 po przejściu przez soczewkę skupiającą.Zad. 2
Oblicz ogniskową soczewki dwuwypukłej zrobionej ze szkła, którego współczynnik załamania wynosi 1,5. Promienie krzywizny tej soczewki mają wartości 10 cm i 15 cm.

Zad. 3
Oblicz współczynnik załamania materiału, z którego wykonano soczewkę płasko-wypukłą o ogniskowej 0,5 m, jeśli promień krzywizny wynosi 0,15 m.

Zad. 4
Zdolność skupiająca soczewki wynosi 5 D. Oblicz ogniskową tej soczewki. Wynik podaj w centymetrach.

Zad. 5
W jakiej odległości od soczewki należy umieścić przedmiot, aby jego obraz rzeczywisty powstał w odległości 20 cm od niej. Ogniskowa soczewki jest równa 4 cm.

Zad. 6
Uczniowie na ekranie odległym o 75 cm od soczewki skupiającej dwuwypukłej otrzymali powiększony dwa razy obraz świecącej litery L.
a) oblicz zdolność skupiającą soczewki
b) oblicz współczynnik załamania materiału soczewki, jeżeli promienie krzywizny są równe i wynoszą 0,27 m
c) oblicz wysokość obrazu litery, jeśli jej rzeczywista wysokość wynosi 4 cm
d) podaj cechy powstałego obrazu.

Zad. 7
Przedmiot świecący umieszczono 2 cm za ogniskiem soczewki skupiającej o ogniskowej 6 cm, tak by powstał obraz rzeczywisty. Następnie przedmiot odsunięto od soczewki jeszcze o 8 cm. Oblicz o ile i w którą stronę przesunie się obraz?

Zad. 8
Cienka dwuwypukła soczewka wykonana została ze szkła o współczynniku załamania 1,6. Jej ogniskowa wynosi 20 cm. Jaka będzie długość ogniskowej tej soczewki, jeśli umieścimy ją w cieczy o współczynniku załamania 1,8?

Zad. 9
Soczewka dwuwypukła ma w powietrzu zdolność skupiającą 5 D, a gdy jest zanurzona w wodzie, jej zdolność skupiająca wynosi -1,5 D. Ile wynosi współczynnik załamania materiału, z którego zrobiona jest soczewka?
 

f m