Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Prawo Archimedesa

Zad. 1
Oblicz wartość siły wyporu działającej na stalowy sześcian o krawędzi 2 cm w wodzie o gęstości 1000 kg/m3 i w nafcie o gęstości 800 kg/m3.

Zad. 2
Korek o gęstości 250 kg/m3 pływa częściowo zanurzony w wodzie. Oblicz, jaka część objętości korka jest zanurzona w wodzie. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3.

Zad. 3
Do wody o gęstości 1000 kg/m3 wrzucono kolejno sześcienne klocki, wykonane z różnych materiałów: drewna o gęstości 600 kg/m3, pleksiglasu o gęstości 1190 kg/m3 i aluminium o gęstości 2700 kg/m3.
a) Opisz, jak zachowa się każdy z nich po wrzuceniu do wody.
b) Oblicz objętość zanurzonej części klocków, które po wrzuceniu nie zatoną.

Zad. 4
Bryłkę metalu o masie 0,18 kg zanurzono w oleju o gęstości 920 kg/m3. Oblicz gęstość bryłki, jeśli działa na nią siła wyporu 0,2 N.

Zad. 5
Drewniany klocek w kształcie sześcianu o krawędzi 3 cm i gęstości 750 kg/m3 pływa częściowo zanurzony w wodzie o gęstości 1000 kg/m3. Oblicz:
a) jaka część objętości klocka jest zanurzona,
b) siłę wyporu działającą na sześcian,
c) ciężar klocka.

Zad. 6
Odważnik o ciężarze 2,3 N zawieszono na siłomierzu. Po zanurzeniu odważnika w wodzie siłomierz wskazuje 2 N. Oblicz gęstość materiału, z którego zrobiony został odważnik. Gęstość wody przyjmij 1000 kg/m3.

Zad. 7
Oblicz gęstość drewna, z którego wykonano klocek sześcienny, jeśli po wrzuceniu go do nafty o gęstości 784 kg/m3 pływa on zanurzony do 4/5 swojej objętości.

Zad. 8
Kawałek cukru waży w powietrzu 1,24 N, a w nafcie po całkowitym zanurzeniu 0,62 N. Oblicz gęstość cukru, jeśli gęstość nafty wynosi 784 kg/m3.

Zad. 9
Ciało waży w powietrzu 0,4 N, w wodzie 0,35 N, a w oliwie 0,36 N. Oblicz gęstość ciała i oliwy. Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1000 kg/m3.

f m