Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Prawo powszechnej grawitacji

Zad. 1
Oblicz masę ciała, którego ciężar na Księżycu wynosi 64 N. Przyjmij, że .

Zad. 2
Oblicz, jaki byłby ciężar Pawła na Jowisz, jeżeli jego ciężar na Ziemi wynosi 500 N. Przyjmij, że .

Zad. 3
W jakiej odległości od środka Ziemi siła oddziaływania między Ziemią a rakietą zrównoważy się z siłą oddziaływania między rakietą a Księżycem. odległość między Ziemią a Księżycem wynosi 384400 km, masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca.

Zad. 4
Oszacuj średnią gęstość Ziemi przyjmując:
RZ = 6400 km, g = 10 m/s2, G = 6,67∙10-11 .

Zad. 5
Oblicz, w jakiej odległości od powierzchni Ziemi przyspieszenie grawitacyjne jest równe 2,5 m/s2. Wartość przyspieszenia na powierzchni Ziemi g = 10 m/s2, RZ = 6400 km.

Zad. 6
Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni pewnej planety o promieniu 2000 km wynosi 12 m/s2. Na jakiej wysokości nad powierzchnią tej planety wartość przyspieszenia zmaleje do 3 m/s2?

Zad. 7
Trzy gwiazdy o masach wynoszących odpowiednio: m, 2m i 4m tworzą izolowany układ przedstawiony na rysunku. Na którą gwiazdę działa największa siła wypadkowa?

Zad. 8
Dwie planety obiegają gwiazdę po orbitach kołowych, poruszając się z prędkościami liniowymi wynoszącymi odpowiednio 20 km/s i 60 km/s. Oblicz stosunek promieni ich orbit.
 

f m