Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Przyrządy optyczne

Zad. 1
Oblicz ogniskową układu trzech cienkich soczewek o zdolnościach skupiających: 1,5 D; -1 D; 2,5 D.

Zad. 2
Dalekowidz widzi dobrze przedmioty z odległości 0,8 m. Jaką zdolnośc skupiającą powinny mieć jego okulary, aby widział dobrze z odległości 25 cm?

Zad. 3
Oblicz, o ile zmieni się zdolnośc skupiająca soczewek ocznych Oli, jeżeli przeniesie ona wzrok z czytanej książki z odległości 25 cm na ekran telewizora znajdującego się w odległości 1,5 m.

Zad. 4
Oblicz powiększenie lupy o ogniskowej 5 cm, przyjmij odległość dobrego widzenia 25 cm.

Zad. 5
Iwona wkłada okulary o zdolności skupiającej -2,5 D i wówczas widzi dobrze z odległości 20 cm. Okulary o jakiej zdolności skupiającej powinna kupić, aby widzieć dobrze z odległości 0,25 m?

Zad. 6
Układ optyczny składa się z dwóch soczewek skupiających o goniskowych 30 cm i 15 cm znajdujących się w odległości 45 cm. Znajdź położenie obrazu, jeżeli przedmiot znajduje się na osi optycznej na zewnątrz układuw odległości 45 cm od pierwszej soczewki.

Zad. 7
Obiektywem mikroskopu jest soczewka skupiająca o ogniskowej 0,4 cm. Okular tego mikroskopu składa się z dwóch soczewek: wewnętrznej o ogniskowej 4 cm i zewnętrznej o ogniskowej 2 cm; odległość między nimi wynosi 1 cm. Znjadź powiększenie tego mikroskopu dla odległości najlepszego widzenia 25 cm, jeżeli oglądany obiekt znajduje się w odległości 0,41 cm.

Zad.8
Ile dioptrii ma soczewka o ogniskowej 20 cm?

Zad. 9
Jaki jest współczynnik załamania materiału soczewki o promieniach krzywizny 20 cm i 15cm, jeśli jej ogniskowa w powietrzu to 18 cm?

Zad. 10
Przed soczewką skupiającą o promieniach krzywizny 6 cm i 8 cm wykonaną z materialu o współczynniku załamania 1,5 umieszczono przedmiot uzyskując obraz powiększony 4-krotnie. Oblicz odległość przedmiotu i obrazu od soczewki.

Zad. 11
Jaki warunek musi spełnić kąt łamiący pryzmatu wykonanego ze szkła o współczynniku załamania n=2, aby promień światła padając prostopadle na jego ścianę, mógł przejść przez pryzmat, nie ulegając całkowitemu wewnętrznemu odbiciu?

Zad. 12
W jakiej odległości od zwierciadła sferycznego wklęsłego o ogniskowej 32 cm należy umieścić przedmiot, aby uzyskać obraz rzeczywisty o powiększeniu równym 2? W jakiej odległości powstanie obraz?

Zad. 13
Pod szklaną płytą o grubości 10 cm ułożoną na podłodze, umieszczono punktowe źródło światła. Oblicz jaki co najmniej musi być promień metalowego krążka położonego na płycie nad źródłem, aby nie można było zobaczyć światła. Współczynnik załamania szkła n=1,5.

Zad. 14
Dalekowidz widzi wyraźnie bez okularów obiekty z odległości l = 0,5 m. Ile dioptrii powinny mieć soczewki w jego okularach, aby mógł dobrze widzieć przemdioty z odległości d=0,3 m?

Zad. 15
Przedmiot o wysokości 2 cm ustawiono prostopadle do osi optycznej soczewki, w odległości 20 cm od niej. Zdolność skupiająca soczewki wynosi 8 dioptrii. Znajdź położenie i wysokość obrazu.

Zad. 16
Odległość dobrego widzenia wynosi 25 cm. Obiektyw mikroskopu powiększa 25-krotnie. Ogniskowa okularu ma wartość 3 cm. Oblicz powiększenie mikroskopu.


 

f m