Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Ruch po okręgu

Zad. 1
Oblicz prędkość liniową punktów na równiku ziemskim w związku z jej ruchem obrotowym wokół własnej osi. Przyjmij promień Ziemi 6370 km.

Zad. 2
O jaki kąt obraca się Ziemia w czasie 1 h w ruchu dobowym?

Zad. 3
Kamień szlifierski o średnicy 20 cm wykonuje 1200 obr/min. Z jaką prędkością wylatują iskry podczas szlifowania przedmiotów?

Zad. 4
Koło toczy się bez poślizgu po drodze z prędkością 2 m/s. Oblicz wartość prędkości punktów A i B znajdujących się na obwodzie koła w chwili pokazanej na rysunku.


Zad. 5
Średnica kół autobusu jadącego z prędkością 72 km/h wynosi 80 cm. Ile razy na sekundę obracają się koła tego autobusu?

Zad. 6
Koło o promieniu 20 cm wiruje z prędkością kątową 628 rad/s. Znajdź czas pełnego obiegu oraz prędkość liniową punktu znajdującego się na obwodzie koła. Znajdź liczbę obrotów koła w ciągu 1 min.

Zad. 7
Oblicz promień koła zamachowego, jeżeli przy prędkości liniowej punktów na obwodzie wynoszącej 6 m/s, punkty znajdujące się o 15 cm bliżej osi poruszają się z prędkością liniową 5,5 m/s?

Zad. 8
Wytworzenie tzw. „sztucznej grawitacji” w stacji orbitalnej będzie polegało na wykorzystaniu ruchu obrotowego całej stacji. Ile musiałaby wynosić prędkość liniowa kosmonauty znajdującego się w odległości 85 m od osi obrotu, aby jego przyspieszenie dośrodkowe miało taką samą wartość jak przyspieszenie ziemskie? Oblicz, ile wynosiłby okres obrotu stacji.

Zad. 9
Satelity telekomunikacyjne umieszcza się na tzw. orbicie geostacjonarnej leżącej w płaszczyźnie ziemskiego równika. Dzięki temu pozostają one stale nad tymi samymi punktami równika, nad którymi je umieszczono.
a) Podaj warunek, jaki spełnia prędkość kątowa satelity telekomunikacyjnego.
b) Oblicz promień orbity geostacjonarnej, jeśli wartość prędkości liniowej satelity pozostającego na tej orbicie jest równa 3073 m/s.

f m