Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Ruch zmienny

Zad. 1
Narysuj wykres zależności prędkości od czasu dla ciała, dla którego wykres zależności przyspieszenia od czasu przedstawiono na rysunku. Przyjmij prędkość początkową równą 0.


Zad. 2
Narysuj wykres zależności przyspieszenia od czasu dla ciała, dla którego wykres zależności prędkości od czasu przedstawiono na rysunku.


Zad. 3
Prędkość pocisku karabinowego przy wylocie z lufy wynosi 800 m/s. Lufa ma długość 64 cm. Oblicz:
a) czas lotu pocisku w lufie
b) przyspieszenie pocisku zakładając, że ruch pocisku w lufie jest jednostajnie przyspieszony.

Zad. 4
W odległości 140 m przed mostem motocyklista jadący z prędkością 60 km/h zobaczył znak ograniczający prędkość na moście do 10 km/h. Motocyklista zaczął hamować poruszając się dalej ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem 2m/s2. Jaką drogę przebędzie ruchem jednostajnie zmiennym do chwili, gdy osiągnie prędkość 10 km/h?

Zad. 5
Dwa samochody: osobowy i ciężarowy wyruszają jednocześnie z tego samego miejsca, w tym samym kierunku z prędkością równą zeru; pierwszy z przyspieszeniem 1,4 m/s2, drugi z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Ile będzie wynosiła różnica prędkości i jaka będzie odległość między samochodami po czasie 10 s?

Zad. 6
Dwaj rowerzyści wyruszyli jednocześnie z jednego miejsca. Pierwszy z nich jechał ruchem jednostajnym z prędkością 500 m/min, a drugi z prędkością 300 m/min. Po czasie 5 min drugi rowerzysta zatrzymał się, a następnie zaczął jechać ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0,2 km/min2.
a) po jakim czasie od chwili zatrzymania dogonił on pierwszego rowerzystę?
b) jaką prędkość miał każdy z nich w tym momencie?

Zad. 7
Pojazd porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. W końcu czwartej sekundy ruchu jego prędkość wynosiła 8 m/s. Jaką drogę przebył pojazd w ciągu czwartej sekundy ruchu, jeśli prędkość początkowa wynosiła 0?
 

f m