Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Rzut poziomy i ukośny w polu grawitacyjnym

Zad. 1
Kula karabinowa wystrzelona poziomo z prędkością początkową 820 m/s upadła na ziemię w odległości 410 m od lufy. Na jakiej wysokości znajdowała się lufa nad ziemią w momencie strzału? Ile czasu trwał lot pocisku?

Zad. 2
Ciało zostało rzucone poziomo z dużej wysokości z prędkością początkową 10 m/s.
a) ile wynosi prędkość ciała po czasie 4 s lotu?
b) jaki kąt tworzy wektor tej prędkości z poziomem?

Zad. 3
Po jakim czasie kąt, jaki tworzy z poziomem wektor prędkości ciała rzuconego poziomo z prędkością początkową 10,9 m/s, będzie wynosił 45o?

Zad. 4
Oblicz prędkość kuli karabinowej, która przebiła dwie pionowe kartki papieru umieszczone w odległości 20 m jedna od drugiej tak, że różnica wysokości, na jakich znajdują się otwory wynosi 5 cm. Podczas przebijania pierwszej kartki pocisk poruszął się poziomo.

Zad. 5
Pocisk przeciwlotniczy wystrzelono pod kątem 60o do poziomu z prędkością początkową 90,4 m/s. Oblicz czas palenia się zapalnika opóźniającego, jeśli pocisk ma wybuchnąć w najwyższym punkcie lotu.

Zad. 6
Oblicz prędkość początkową kuli wylatującej z lufy skierowanej pod kątem 30o do poziomu, jeżeli upadła ona w odległości 10700 m, a opór powietrza zmniejszył zasięg pięciokrotnie.

Zad. 7
Pod jakim kątem do poziomu rzucono ciało z powierzchni ziemi z prędkością pocżatkową 50 m/s, jeśli czas trwania ruchu ciała wynosił 5 s?

Zad. 8
Kamień rzucony z prędkością 12 m/s pod kątem 45o do poziomu upadł na ziemię w odległości s od miejsca wyrzucenia. Z jakiej wysokości należy rzucić kamień, aby przy tej samej prędkości początkowej zasięg rzutu był taki sam?

Zad. 9
Chłopiec kopnął piłkę pod kątem 45o do poziomu z prędkością 10 m/s; piłka uderzyła w ścianę znajdującą się w odległości 3 m od chłopca. Na jakiej wysokości i z jaką prędkością uderzyła piłka w ścianę?

Zad. 10
Dwa ciała rzucono jednocześnie z tego samego miejsca z jednakową prędkością początkową 25 m/s z tym, że ciało A rzucono do góry pod kątem 30o do poziomu, natomiast ciało B rzucono do dołu pod kątem 30o do poziomu. Jaka będzie różnica wysokości między ciałami po upływie 2 s?

Zad. 11
Lotnik, który leci na wysokości h w kierunku poziomym z prędkością vox puszcza ładunek, który ma upaść na ziemię w punkcie A (rys.). Pod jakim kątem lotnik powinien widzieć cel w chwili puszczenia ładunku, aby ten spadł w punkcie A?


Zad. 12
Z jaką prędkością poziomą v1 powinien lecieć lotnik na wysokości h nad ziemią w chwili, gdy przelatuje on nad punktem A, aby puszczony przez niego ładunek trafił w uciekający z prędkością v2 pociąg, który znajduje się w odległości d od A w linii równoległej do linii lotu? Rozważ też przypadek. gdy pociąg porusza się w stronę przeciwną.

Zad. 13
Z armaty wystrzelono pocisk z prędkością vo pod kątem α do poziomu. Z jakiej wysokości yo w chwili wystrzału należy puścić swobodnie ciało, aby zostało ono trafione przez pocisk, jeżeli linia pionowa, wzdłuż której ciało spada znajduje się w odlełości xo od armaty?

Zad. 14
Dwa ciała wyrzucono równocześnie z dwóch różnych punktów. Jedno ciało zostało wyrzucone z prędkością vox w kierunku poziomym z wieży o wysokości h, drugie zaś z pewną prędkością vo pod pewnym kątem α do poziomu z podnoża wieży. Jakie powinny być a) prędkości vo, b) kąt α, aby ciała spotkały się nad ziemią?

f m