Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Siła dośrodkowa

Zad. 1
Ciało o masie 0,75 kg porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu 3 m. Oblicz wartość siły powodującej ten ruch, jeśli okres ruchu wynosi 5 s. Podaj pozostałe cechy tej siły

Zad. 2
Oblicz promień okręgu, po którym porusza się Paweł o masie 35 kg na karuzeli, pod działaniem siły dośrodkowej o wartości 166 N. Częstotliwość, z jaką obraca się karuzela wynosi 12 obr/min. Wymień, jakie siły składają się na siłę dośrodkową.

Zad. 3
Satelita geostacjonarny porusza się po orbicie o promieniu 42160 km. Oblicz prędkość, z jaką porusza się ten satelita dookoła Ziemi.

Zad. 4
Oblicz prędkość Ziemi w jej ruchu wokół Słońca. Masa Ziemi jest równa 6∙1024 kg, masa Słońca wynosi 2∙1030 kg, średnia odległość Ziemi od Słońca ma wartość 1,5∙1011 m.

Zad. 5
Wartość pierwszej prędkości kosmicznej na Ziemi wynosi 7,9 km/s. Oblicz wartość pierwszej prędkości kosmicznej na:
a) Księżycu – jego masa to , a promień wynosi 1737 km
b) Marsie – jego masa to 0,107MZ, a promień stanowi 0,5RZ.

Zad. 6
Oblicz częstotliwość obrotów turbiny parowej, jeśli wiadomo, że na kroplę oleju znajdującą się na łopatce turbiny w odległości 1 m od osi obrotu, działa siła dośrodkowa o wartości 1000 razy większej od wartości ciężaru kropli.

Zad. 7
Kropla wody w wirówce pralki automatycznej porusza się po okręgu o promieniu 20 cm. Oblicz wartość siły dośrodkowej działającej na kroplę, jeśli jej masa ma wartość 0,1 g.

f m