Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Silniki cieplne

Zad. 1
Oblicz sprawność silnika rzeczywistego, który pobrał ze źródła 800 kJ ciepła, a 560 kJ oddał do chłodnicy.

Zad. 2
Oblicz, ile ciepła pobrał silnik o sprawności 35 %, jeżeli wykonał pracę 700 kJ.

Zad. 3
Oblicz, ile ciepła oddał do chłodnicy silnik o sprawności 40 %, jeśli pobrał ze źródła 1200 J ciepła.

Zad. 4
Temperatura chłodnicy idealnego silnika cieplnego wynosi 17 oC, a różnica temperatur między źródłem ciepła a chłodnicą wynosi 290 oC. Oblicz sprawność silnika.

Zad. 5
Oblicz pracę, którą wykonał silnik Carnota, pracujący między temperaturami 100 oC i 3 oC, jeżeli pobrał 600 kJ ciepła.

Zad. 6
Oblicz, jaka część ciepła pobranego ze źródła przez silnik Carnota zostanie oddana do chłodnicy, jeśli temperatura grzejnicy jest 5 razy większa do temperatury chłodnicy.

Zad. 7
Silnik, który wykonał cykl przemian przedstawionych na wykresie p(V) pobrał 900 J ciepła. Oblicz sprawność silnika.

f m