Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

 

"H2O DESIGN" - konkurs na projekt graficzny karty bankowej

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do uczestnictwa w konkursie na najlepszy design karty kredytowej. Zadanie polega na zaprojektowaniu wyglądu karty kredytowej o tematyce proekologicznej, nawiązującej do przesłania ONZ - "Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi" oraz do znaczenia wody w naszym życiu.

Konkurs jest dwuetapowy:

-Pierwszy stanowi zapoznanie się z tematyką dotyczącą ochrony wód. W ramach konkursu przygotowane zostaną materiały edukacyjne, które pomogą opiekunowi naświetlić zagadnienia ekologiczne związane z poszanowaniem zasobów wodnych.

-Drugim etapem jest wykonanie przez uczniów prac konkursowych na zajęciach oraz wybranie najlepszego projektu drogą głosowania. Do organizatora konkursu mogą bowiem wpłynąć maksymalnie tylko trzy prace z jednej placówki.

Zapisy trwają do 20 kwietnia 2012r. Szkołę należy zarejestrować w panelu rejestracyjnym www.fundacjabos.pl (zakładka Przyroda u Twoich Drzwi ->H2O Design). Tam też znajdziecie szczegółowy plan działań oraz wskazówki. Również wybrane w szkole race konkursowe będą przesyłane do organizatora drogą elektroniczną.

Czeka na was 5 nagród głównych oraz 10 wyróżnień, nagrodę otrzyma także najlepiej oceniona przez Internautów praca. Za zwycięskie prace nagrody otrzymują: uczniowie, opiekunowie i placówka szkolna. Łączna wartość nagród wynosi 25 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia!

f m