Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Tarcie statyczne i kinetyczne

Zad. 1
Współczynnik tarcia kinetycznego drewnianego klocka o stół wynosi 0,25. Oblicz wartość siły, jaką należy działać na klocek o masie 20 dag, aby poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Zad. 2
Na wykresie przedstawiono zależność wartości siły tarcia od wartości siły zewnętrznej przyłożonej do ciała o masie 0,5 kg, leżącego na pewnej powierzchni. Odczytaj z wykresu lub oblicz:
a) wartość maksymalnego tarcia statycznego
b) współczynnik tarcia statycznego
c) przy jakiej wartości siły zewnętrznej ciało rozpoczęło ruch
d) współczynnik tarcia kinetycznego


Zad. 3
Za pomocą sznurka dziadek ciągnie sanki ze swoim wnukiem, którego masa wynosi 25 kg, siłą o wartości 200 N, działającą pod kątem 30 stopni do poziomu. Współczynnik tarcia sanek o śnieg wynosi 0,1, a ich masa to 5 kg. Oblicz wartość siły tarcia sanek o śnieg.

Zad. 4
Klocek o ciężarze 5 N jest dociskany do podłoża siłą o wartości 20 N, działającą tak, jak pokazano na rysunku. Współczynnik tarcia klocka o podłoże ma wartość 0,5. Oblicz wartość siły wypadkowej powodującej ruch klocka.


Zad. 5
Do klocka o masie 400 g przyłożono siłę o wartości 3 N. Współczynnik tarcia klocka o stół wynosi 0,4. Oblicz:
a) przyspieszenie klocka
b) drogę, jaką klocek przebył w czasie 1 s.

Zad. 6
Ciało o masie 0,5 kg jest ciągnięte po poziomej powierzchni siłą o wartości 4 N. Oblicz współczynnik tarcia o powierzchnię, jeśli po czasie 2 s ciało osiągnęło prędkość 8 m/s.

Zad. 7
Aby drewniany klocek o masie 40 dag ciągnąć ruchem jednostajnym po poziomej powierzchni, należy działać siłą o wartości 2 N. Jaką siłą trzeba byłoby działać na ten sam klocek, aby poruszał się on ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 2,5 m/s2?

Zad. 8
Dwa klocki o masach 1,5 kg i 0,5 kg połączono nieważką i nierozciągliwą nicią. Współczynnik tarcia klocka o stół ma wartość 0,3. Do klocków zostały przyłożone siły o wartości 10 N i 2 N.
a) narysuj działające na klocki siły
b) oblicz siły tarcia obu klocków o podłoże
c) oblicz przyspieszenie układu
d) oblicz wartość naprężenia nici


Zad. 9
Do leżącego na stole klocka o masie 2,5 kg przymocowano nić i przerzucono ją przez nieważki bloczek. Na końcu nici zawieszono ciężarek o masie 1,5 kg. Współczynnik tarcia klocka o stół wynosi 0,4. Oblicz:
a) przyspieszenie układu
b) naprężenie nici
c) prędkość, z jaką ciężarek uderzy w podłoże. Przyjmij, że spada on z wysokości 90 cm.


Zad. 10
Robotnik pcha taczkę o ciężarze 200 N siłą poziomą 20 N. Po jakim czasie prędkość taczki wyniesie 3 m/s, jeśli współczynnik tarcia wynosi 0,08?

Zad. 11
Przez nieważki bloczek umieszczony na szczycie równi pochyłej o kącie nachylenia 30 stopni przerzucona jest nić, do końców której zaczepione są ciała o masach 300 g i 100 g. Współczynnik tarcia drugiego ciała o równię wynosi 0,2. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszają się oba ciała.

f m