Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Właściwości gazów i cieczy


Zad1/91 A cienkiej metalowej siatki (np. starego sitka? uformuj łódeczkę o płaskim dnie. Postaw ją ostrożnie na powierzchni wody. Wyjaśnij dlaczego łódeczka nie tonie. Na dno łódeczki upuść kroplę detergentu lub ziarenko proszku do prania. Co stało się z łódeczką?
Powtórz doświadczenie używając gorącej wody. Za każdym razem przed użyciem łódeczki starannie ją wysusz. Sformułuj wnioski na temat sił napięcia powierzchniowego w każdym przypadku.


Zad2/91 Wykonaj doświadczenie, pozwalające oszacować średnicę cząsteczki oliwy. Zmierz wewnętrzną średnicę wylotu kroplomierza. Nabierz nim niewielką kropelkę oliwy i zaznacz pisakiem wysokość utworzonego przez oliwę słupka. Na talerz nalej wody i poprósz ją sproszkowanym grafitem z ołówka. Wpuść do wody oliwę z kroplomierza. Odczytaj, aż utworzy się kolista plama oliwy na wodzie. zmierz jej średnicę. Oszacuj średnicę pojedynczej cząsteczki zakładając, że:
- objętość oliwy w kroplomierzu jest taka, jak objętość plamy,
- cząsteczki tworzą na wodzie pojedynczą warstwę

f m