Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Względność ruchu

Zad. 1
Dwa ciągi schodów ruchomych poruszają się ze stałą prędkością o wartości 0,75 m/s jeden do dołu, drugi do góry.
a) z jaką prędkością względem schodów należałoby schodzić w dół po schodach jadących do góry, aby nie przesuwać się względem pasażerów stojących na schodach jadących do dołu?
b) z jaką prędkością względem schodów należałoby schodzić po schodach jadących do góry, aby stale znajdować się na tej samej wysokości?

Zad. 2
Pociąg towarowy jedzie z prędkością 18 km/h, a po sąsiednim torze jedzie pociąg pospieszny z prędkością 102 km/h. Oblicz prędkość względną pociągu pospiesznego względem towarowego, jeśli pociągi jadą:
a) w tę samą stronę, b) w przeciwne strony.

Zad. 3
Samolot myśliwski poruszający się z prędkością 200 m/s ostrzeliwuje z tyłu nieprzyjacielski bombowiec poruszający się w tę samą stronę z prędkością 120 m/s. Prędkość pocisków względem samolotu myśliwskiego wynosi 800 m/s. Z jaką prędkością pociski trafiają w bombowiec?

Zad. 4
Po rzece płynie łódka, która skierowana jest cały czas prostopadle do nurtu. Droga łódki względem brzegu po przepłynięciu rzeki wynosi 300 m, droga gałązki płynącej z nurtem w tym samym czasie wynosi 180 m. Ile wynosi szerokość rzeki?

Zad. 5
Jaki kąt powinna tworzyć oś symetrii kajaka płynącego względem wody z prędkością 3 m/s z linią brzegu rzeki płynącej z prędkością 2,4 m/s, aby kajak płynął prostopadle do brzegu rzeki?

Zad. 6
Samolot pasażerski leci dokładnie w kierunku północnym z prędkością 432 km/h względem Ziemi. Podczas lotu wieje wiatr zachodni z prędkością 35 m/s.
a) jaki kąt tworzy kadłub samolotu z kierunkiem północnym?
b) z jaką prędkością poruszałby się samolot przy bezwietrznej pogodzie?

Zad. 7
Łódka przepłynęła rzekę o szerokości 500 m z prędkością 7,2 km/h względem brzegu. Prąd wody zniósł ją o 150 m w dół rzeki. Oś łódki była skierowana prostopadle do brzegu.
a) oblicz prędkość prądu rzeki
b) oblicz czas, w ciągu którego łódka przepłynęła na drugi brzeg

Zad. 8
Na przeciwległych brzegach rzeki o prędkości prądu 0,5 m/s znajdują się dwie przystanie.
a) jaki kąt powinna tworzyć z linią brzegu oś łódki płynącej prosto od jednej do drugiej przystani?
b) z jaką prędkością płynie łódka względem brzegu?
Prędkość łódki względem wody wynosi 0,8 m/s.

Zad. 9
Prędkość rzeki o szerokości 600 m wynosi 2 m/s. Pływak może płynąć z największą prędkością 6 km/h.
a) jaki największy kąt może tworzyć z linią brzegu wypadkowa prędkość pływaka?
b) po jakim czasie znajdzie się w tym przypadku na przeciwległym brzegu?

Zad. 10
Podczas zawodów motorowodnych na rzece ślizgacz przepłynął odległość między mostami równą 6460 m w czasie 2 min 50 s z prądem rzeki, a pod prąd w czasie o 20 s dłuższym. Oblicz prędkość prądu rzeki oraz prędkość ślizgacza względem wody.

f m