Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Zasada zachowania pędu

Zad. 1
W chwili startu rakieta ma masę 3∙106 kg, a wartość siły ciągu spowodowanej pracą silnika wynosi 34∙106 N. Oblicz wartość przyspieszenia rakiety w chwili startu.

Zad. 2
Pierwszy stopień rakiety posiada 5 silników. Do komory spalania każdego z nich doprowadzono w każdej sekundzie 0,9 t paliwa i 1,8 t ciekłego tlenu. Wartość siły ciągu jednego silnika rakiety wynosiła 6,7 MN. Oblicz szybkość gazów spalinowych opuszczających komory spalania silników.

Zad. 3
Kulka z plasteliny o masie 10 dag, poruszająca się z szybkością 10 m/s, uderza w nieruchomy wózek o masie 0,4 kg i przykleja się do niego. Oblicz, z jaką szybkością będzie poruszał się wózek razem z przyklejoną kuleczką z plasteliny.

Zad. 4
Dwa wagoniki o masach 0,1 kg i 0,2 kg poruszają się jeden za drugim z szybkościami v1 i v2=3,5 m/s, przy czym v1<3,5 m/s. W pewnej chwili wagonik 2 uderza w wagonik 1. Po zderzeniu wagoniki poruszają się razem z szybkością o 0,5 m/s mniejszą od szybkości v2. Oblicz szybkość v1, z jaką poruszał się wagonik 1 przed zderzeniem.

Zad. 5
Dwa wózki (zaopatrzone w plastelinowe zderzaki) o masach 0,15 kg i 0,2 kg poruszają się naprzeciw siebie z prędkościami odpowiednio v1=2 m/s i v2. Po zderzeniu zatrzymują się. Oblicz szybkość drugiego wózka.

Zad. 6
Dzieci zderzały ze sobą samochody – zabawki. Po zderzeniu samochodziki zaczepiły się zderzakami i poruszały razem w stronę, w którą uprzednio poruszał się samochodzik o masie m2. Oblicz tę masę.


Zad. 7
Lodołamacz o masie 500 t płynący z wyłączonym silnikiem z prędkością 10 m/s zderzył się z krą i zaczął ją pchać przed sobą z prędkością 2 m/s. Oblicz masę kry.

Zad. 8
Na poziomej płaszczyźnie spoczywa drewniana kula o masie 1 kg. Pocisk pistoletowy o masie 5 g przebija kulę wzdłuż poziomej średnicy. Prędkość pocisku przed zderzeniem z kulą wynosiła 500 m/s, a po przebiciu kuli 150 m/s. Z jaką prędkością porusza się kula po przejściu przez nią pocisku?

Zad. 9
Wózek z piaskiem o masie 10 kg toczy się z prędkością 1 m/s po poziomej powierzchni bez tarcia. Naprzeciw wózka toczy się kula o masie 2 kg z prędkością poziomą 7 m/s i po zderzeniu z wózkiem grzęźnie w piasku. Z jaką prędkością i w którą stronę będzie poruszał się wózek z kulą?

Zad. 10
Z działa o masie 11000 kg następuje wystrzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi 54 kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi 900 m/s.

 

Zadania na pęd i popęd ciała.

Zad 2.13 Piłka tenisowa o masie m leci z prędkością v0 prostopadłą do poruszającej się naprzeciw niej rakiety. Po sprężystym odbiciu prędkość piłki wynosi v = -2v0.

a) Narysuj wektor zmiany pędu piłki (delta)p i wyraź (delta)p przez pęd początkowy piłki p0;
b) Oblicz wartość wektora zmiany pędu |(delta)p|, jeśli pęd początkowy piłki ma wartość p0;
c) Ile wynosiłaby wartość zmiany pędu piłki, gdyby rakieta poruszała się naprzeciw niej tak szybko, że po odbiciu prędkość v piłki byłaby równa -3 Vo?

Zad 2.14 Piłka tenisowa o masie m i prędkości v zderza się z poruszającą się naprzeciw niej rakietą tenisową. Po odbiciu piłki od rakiety kierunek wektora prędkości piłki nie zmienia się a jej szybkość jest cztery razy większa niż była przed odbiciem. Wartość zmiany pędu piłki jest równa:


A. 2mv,

B. 3 mv,
C. 4mv,

D. 5 mv.

f m