Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dla bezpieczeństwa

Ponad 528 000 złotych na przebudowę instalacji i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Miasto w piątek podpisało umowę z wykonawcą - firmą z Żerkowa.

Drugim etapem inwestycji będzie wykonanie izolacji ścian budynku. Jak powiedziała Radiu Centrum Anna Durlej, p.o. naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, prace są konieczne, ponieważ wieloletnie zawilgocenie piwnic zabytkowej części budynku, przesączanie się wody przez ściany i zagrzybienie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu obiektu. Prace mają się zakończyć do końca kwietnia. Agnieszka Marszał, Radio Centrum

Czy Anglicy mówią po angielsku?

Wczoraj w III LO zrealizowano projekt międzyprzedmiotowy "Wpływ języka francuskiego na język angielski. Czy Anglicy mówią po angielsku?". Była to kolejna w naszej szkole koleżeńska lekcja międzyprzedmiotowa, tym razem językowa - łącząca dwa języki nowożytne z ich wzajemnym przenikaniem się.

Wybrani uczniowie klas pierwszych zajmowali się tematem zapożyczeń z języka francuskiego obecnych w angielszczyźnie. Część młodzieży przygotowała prezentacje multimedialne, dzięki którym przedstawiono czynniki historyczne wpływające na tak znaczną liczbę (ok. 10 tys.) zapożyczeń... Inni uczestnicy lekcji przedstawili przykłady ich konkretnych użyć i zastosowań w słownictwie, związanym m.in. z kuchnią, architekturą czy turystyką i podróżowaniem. Wypowiedzi były bogato ilustrowane plakatami informacyjnymi.

Na koniec wszyscy uczestnicy projektu w ramach relaksu wykonali zadanie ze słuchu polegające na uzupełnianiu luk w piosence francusko-angielskiej oraz wspólnie spróbowali ją zaśpiewać. A za udział w tym przedsięwzięciu wszystkim swoim uczniom oraz zaproszonym gościom (szczególnie p. Joannie Cieślak) dziękują organizatorki: Katarzyna Haładyn i Karolina Janowska-Baran.

Koszulki do zwrotu

Uwaga siatkarki, p. Marta Kuehn-Jarek prosi o pilne oddanie koszulek "firmowych". To pilne i ważne. Czekamy.

PIT za Stypendium Jana Pawła

Uczniowie, którzy otrzymali w roku 2015 Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, są proszeni są o odbiór PIT-u w sekretariacie szkoły. Sprawa jest pilna. Dziękuję i zapraszam, Grzegorz Wieczorek.

Dzień Patrona 2016

Dzień Patrona – 19 lutego 2016

8:00 - klasy III lekcje zgodnie z planem

9:00 – uroczysty apel z okazji Dnia Patrona (dla klas I - III; wszystkich obowiązuje strój galowy). Po apelu klasy trzecie zajęcia zgodnie z planem

10:00 - 12:00 - klasy pierwsze, wychowawcy klas pierwszych oraz nauczyciele mający lekcje w klasach pierwszych biorą udział w konkursach (w auli), przygotowanych przez uczniów klas II. Po przeprowadzeniu konkursów prezentacja Miłosza Pawlaka (kl. 2 D2)

 

10:00 – 12:00 – klasy II zajęcia według harmonogramu:

sala 33 - Taniec – Zuzanna Stróżyk (2 D1) – od 10:00 klasy: 2 B1, 2 B2; od 11:00 klasy: 2 D1, 2 D2

sala 29, 30 – Filmy – od 10:00 klasy: 2 A, 2 G; od 11:00 klasy: 2 C, 2 F

sala 22 - Prezentacja Miłosza Pawlaka (2 D2) – od 10:00 klasy: 2 D1, 2 D2; od 11:00 klasy 2 B1, 2 B2

sala 25 - Spotkanie z Absolwentkami - Agnieszką Wiatrowską i Klaudią Sołdyńską – od 10:00 klasy: 2 C, 2 F; od 11:00 klasy 2 A, 2 G. Prosimy o zapewnienie opieki przez nauczycieli uczących na tych godzinach w klasach II

ok. godz. 12:30 TALENT SHOW w auli

Konkurs wiedzy o filmie

Interesujesz się filmem? Chciałbyś zostać reżyserem/aktorem/scenarzystą? A może po prostu lubisz chodzić do kina? Jeśli tak, to weź udział w konkursie filmowym, który odbędzie się 1 marca na 5. godzinie lekcyjnej w auli naszej szkoły. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu (w języku angielskim) dotyczącego kina krajów anglojęzycznych. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród 21 marca w Dniu Języka Angielskiego. Szczegółowe informacje o konkursie oraz zapisy u organizatorek - p. Moniki Szymańskiej i p. Karoliny Janowskiej-Baran. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I i II i prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do 26 lutego.

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA

Jaki kolor mają taksówki w Londynie? Co to jest kilt? Kim był Jerzy Waszyngton? Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, weź udział w konkursie wiedzy o tych dwóch najbardziej znanych krajach anglojęzycznych. Konkurs będzie miał formę testu składającego się z 40 pytań i odbędzie się 1 marca na 4. godzinie lekcyjnej w auli szkolnej. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród 21 marca w Dniu Języka Angielskiego. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz zapisy u organizatorek, p. Izabeli Gracz i p. Karoliny Janowskiej-Baran. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I i II (po dwóch przedstawicieli z każdej klasy) i prosimy o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do 26 lutego.

Zdaj Kartę Dobrego Ucznia

Uczniom z KARTĄ DOBREGO UCZNIA przypominamy o konieczności zdania jej w sekretariacie szkoły. Karty otrzymaliście z początkiem roku szkolnego, a umożliwiają one korzystanie z programu ulg przygotowanych przez Miasto Kalisz. Karta obowiązuje na określonych wcześniej zasadach i teraz podlegają weryfikacji po klasyfikacji za I okres (chodzi o sprawdzenie uzyskanej przez Was średniej z ocen śródrocznych). Prosimy wszystkich posiadaczy karty o jej złożenie w sekretariacie do końca lutego.

Elektrosymfonia i 1 G

Klasa 1 G wzięła udział w projekcie Filharmonii Kaliskiej "Elektrosymfonia 'Immer-Ten-Sion, czyli orkiestra symfoniczna w kosmosie'".

W jego ramach młodzież spotkała się z kompozytorem Pawłem Przezwańskim. Pytano o inspiracje do skomponowania utworu, o formę dzieła i metody pracy nad każdym z etapów tworzenia. Artysta wspomniał o swojej pasji do fizyki. Uczniowie pytali więc, w jakim stopniu zainteresowanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w muzyce, o fizycznym - przecież - charakterze. Rozmowa z kompozytorem i jego wyjaśnienia ułatwiły odbiór elektrosymfonii: kompilacji niespójnych, zdawałoby się dysonansów, szmerów i trzasków...

Refleksje uczestników projektu z klasy 1 G zostały utrwalone, może nazbyt jednoznacznie, w postaci plastyczno-literackiej. Wystawa do zobaczenia w dolnym holu szkoły. Zapraszam, Monika Michalska.

4. Akademia KoLibra

Ruszyła IV edycja Akademii KoLibra, corocznego projektu Stowarzyszenia KoLiber. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Akademia KoLibra to coroczny konkurs ekonomiczny adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi ludzie mają szansę pogłębić swoją wiedzę ekonomiczną na seminarium z wybitnymi prelegentami, jak i rywalizować o cenne nagrody - pula nagród w poprzedniej, III edycji Akademii KoLibra wynosiła ponad 50 tys. zł. Wśród prelegentów, których laureaci mieli szansę wysłuchać, byli prof. Leszek Balcerowicz, prof. Robert Gwiazdowski, prof. Witold Kwaśnicki oraz Kamil Cybulski. Więcej informacji znajdziecie na http://akademiakolibra.pl/, Agata Przepiórka - sekretarz o/Kalisz

f m