Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dołącz do śpiewającego "Kopernika"

Chór "Kopernik" w kolejnym roku działań artystycznych zaprasza uczniów klas pierwszych na przesłuchania. Wrzesień to czas pozyskiwania nowego pokolenia chórzystów. Wystarczą zapał i otwartość na dźwięki, chęć śpiewania, przyda się jeszcze niezła organizacja. Zajęcia emisyjno-wokalne prowadzi kierownik i dyrygent zespołu, prof. Henryka Iglewska-Mocek.

Możecie się zgłaszać od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorków). Już od 13:40 w auli szkolnej czekają na Was chórzyści z Panią dyrygent.

WiT

Zajęcia teatralne odwołane

W związku z wyjazdem klasy II F na wycieczkę do Krakowa prof. Kamilla Kiermasz odwołała piątkowe (12 września) zajęcia grupy teatralnej. Zapraszamy na nie za tydzień, 19 września o ustalonej wcześniej godzinie.

WiT

Szukamy koszykarzy

Zapraszamy chłopców zainteresowanych grą w szkolnej drużynie piłki koszykowej na spotkanie informacyjne z prof. Anną Michalską. Odbędzie się ono jutro (tj. w piątek, 12 września) na długiej przerwie o 10:35 przed górną salą gimnastyczną - obok pokoju wuefistów.

WiT

Małe Kino w Bibliotece: "Łagodna"

Po wakacyjnej przerwie rusza cykl spotkań w ramach MAŁEGO KINA W BIBLIOTECE. Wzorem ubiegłego roku będą w nim przedstawiane drobne formy adaptacji, animacje, etiudy, miniatury filmowe - ze względu na ograniczenie czasem prezentacji (długa przerwa).

Jutro na pierwszym spotkaniu Michalina Pikuzińska z III A zaprezentuje etiudę Piotra Dumały "Łagodna" z omówieniem środków artystycznych i kompozycji przetworzonego dzieła. Dodajmy, że animacja Dumały to zadaptowane dzieło Fiodora Dostojewskiego (w tłumaczeniu znane również jako "Potulna").

W ten piątek zapraszamy do biblioteki szkolnej na dużą przerwę - o 10:35.

WiT

II F w Krakowie

Kraków - historyczną stolicę Polski - obrała za cel swojej wycieczki klasa II F. Młodzież na trzydniowy wyjazd integracyjny udała się pod opieką prof. Kamilli Kiermasz i prof. Wandy Świerczyńskiej-Moryksiewicz.

A w wycieczkowych planach są m.in. zwiedzanie podziemia wawelskiego, pobyt w Dolinie Prądnika i oczywiście magiczny Kraków z jego żydowskim Kazimierzem.

Młodzież powróci do Kalisza w sobotę.

WiT

Atomowy Autobus w Koperniku

Fundacja FORUM ATOMOWE, organizacja non-profit, której celem jest edukacja społeczna w dziedzinie fizyki i pokojowego wykorzystania energii jądrowej i promieniotwórczości od 8 do 19 września realizuje czwartą edycję projektu “Atomowy Autobus - Mobilne Laboratorium”.

Głównym celem projektu jest dotarcie do lokalnych społeczności i przekazanie rzetelnych informacji nt. pokojowego wykorzystania energii jądrowej w kontekście rządowego programu budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Czwarta edycja "Atomowego Autobusu” ma charakter ogólnopolski i jest skierowana do szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjalnych.

Pomysł projektu zrodził się w 2010 roku, kiedy Fundacja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów. Organizacja ta realizowała już podobne przedsięwzięcie – a dokładnie dwie edycje tzw. EUROBUSA – projektu, którego celem była popularyzacja wiedzy mieszkańców zachodniej Ukrainy na temat Unii Europejskiej.

"Atomowy Autobus” to mobilne centrum edukacyjne wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych (sprzęt audiowizualny, obiekty i urządzenia demonstracyjne oraz minilaboratorium atomistyki). Pracownicy Fundacji zaangażowani w projekt, oprócz prezentacji oraz dystrybucji ulotek i broszur, będą mieli możliwość przeprowadzania ciekawych pokazów i doświadczeń z zakresu fizyki jądrowej oraz ochrony radiologicznej, a także zademonstrowania działania typowej elektrowni jądrowej za pomocą specjalnie przygotowanych modeli i makiet.

W Koperniku mobilne atomowe laboratorium zaprezentuje się już jutro, 11 września. W zajęciach udział wezmą, wybrane klasy według poniższego harmonogramu.

Szczegóły projektu na www.atomowyautobus.pl

 

godzina lekcyjna klasa
2 1 A; 2 D1; 2 D2 oraz chętni uczniowie innych klas, niemający w tym czasie lekcji
3 1 B2; 2 A; 3 B1
4 wykład w auli klasy: 3 D; 3 B1; 3 B2; 3 G1(grupa fizyczna); 2 B1
5 3 A; 3 B1; 1 B1; 1 D1; 3 G1(grupa fizyczna)
6 2 B1; 3 B2; 3 D

 

Wymiana międzynarodowa - zebranie

Uczniów zdeklarowanych i zainteresowanych październikową wymianą międzynarodową z Holandią i Słowacją na piątkowe spotkanie informacyjne 12 września zapraszają do sali nr 14 prof. Maria Ciesielska-Ciupek, prof. Małgorzata Kasper, prof. Monika Szymańska i prof. Paulina Kościelak. Zebranie odbędzie się na długiej przerwie (o 10:35).

WiT

Nowy termin naboru do radiowęzła

Uwaga uczniowie, w związku ze sprawdzeniem wiadomości matematycznych klas pierwszych (test diagnozujący z matematyki), przeniesiono termin naboru uczniów do pracy w radiowęźle na 10 września.

 

W zakres obowiązków uczniów pracujących w radiowęźle wchodzą:

- obsługa radiowęzła szkolnego w czasie przerw lekcyjnych,

- obsługa sprzętu audio i video w auli w czasie uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych.

Kandydaci muszą być przede wszystkim odpowiedzialni, dyspozycyjni (również po zajęciach szkolnych), obeznani w temacie elektroniki i obsługi tego typu sprzętu.

Osoby mające ewentualne braki wiedzy w tym zakresie, przeszkoli Jakub Taczała z kl.3 B2.

 

Czekamy na Was w środę 10 września na długiej przerwie (10:35) w radiowęźle.

 

Opiekun radiowęzła

Ryszard Maciejewski

Rusza wolontariat

Serdecznie zapraszam uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób włączyć się w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu. Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek, 12 września, na długiej przerwie (10:35) w auli szkolnej
Spotkanie dotychczasowych wolontariuszy odbędzie się również 12 września i także na długiej przerwie - w auli.

Zapraszam, Małgorzata Chrzanowska (opiekun wolontariuszy w Koperniku).

Diagnoza matematyczna pierwszaków

Uwaga pierwszoklasiści - we wtorek, 9 września na trzeciej godzinie lekcyjnej i 15 minutach długiej przerwy napiszecie test diagnozujący z matematyki. Pomiar matematyczny dotyczy uczniów wszystkich klas pierwszych. Na rozwiązanie zadań przeznaczono godzinę zegarową (od 9:50 do 10:50).

Przydział sal:

Klasa 1 A – sala nr 6  (p. Kinga Starczynowska)

Klasa 1 C – sala nr 14 (p. Ewa Kaniecka)

Klasa 1 D1 – sala nr 9 (p. Katarzyna Kozieł)

Klasa 1 D2 – sala nr 22 (p. Grzegorz Wieczorek)

Klasa 1 F – sala nr 71  (p. Kamilla Kiermasz)

Klasa 1 G – sala nr 70 (p. Witold Torbiarczyk)

Klasy 1 B1 i 1 B2 (grupa 1 i 3) – sala nr 61 (p. Agnieszka Maciejewska)

Klasy 1 B1 i 1 B2 (grupa 2) – sala nr 23 (p. Karolina Janowska–Baran)

Klasy 1 B1 i 1 B2 (grupa 4) – sala nr 8 (p. Anna Matysiak)

Oznacza to, że test napiszecie w salach lekcyjnych, w którycm macie zajęcia od g. 9:50. Podmiotem organizującym diagnozę z matematyki jest kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Anna Sadłowska

f m