Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

O Unii u progu rocznicy demokracji w Polsce

Mija dokładnie 10 lat i miesiąc od formalnego przystąpienia Polski do wielkiej wspólnoty - Unii Europejskiej. U progu innej, ważnej w kontekście przemian demokratycznych w sercu starego kontynentu, rocznicowej daty 4 czerwca 1989 roku - 25 lat demokracji w Polsce - o pisemną refleksję poprosiliśmy Mateusza Banasiewicza, młodego człowieka myślącego perspektywą historii, niestrudzonego animatora inicjatyw i działań dla Europy, dobrze znanego (nie tylko w Koperniku) społecznika:

 

Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej stanowi ponad połowę naszego życia. Wielu z nas nie pamięta lub słabo pamięta czasy sprzed 1 maja 2014 roku. Nasz udział w życiu Europy jest dla młodych – "raczkujących" jeszcze obywateli - czymś powszednim. Mimo to ogromną rolą odgrywa edukacja proeuropejska, której zadaniem jest uświadamiać, jak wiele możemy czerpać z naszej wewnątrzunijnej współpracy z innymi państwami Europy. Otwarte granice, możliwość swobodnego podróżowania - od Lizbony po Warszawę zmusza nas poniekąd do szerszego spojrzenia na kulturę wielu państw, obyczaje panujące u naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Europa była i (choć jest to może mniej wyraźne) jest przewodnikiem świata – kontynentem, który wyznacza nowe trendy, otwiera nowe epoki. Dziś to właśnie europejczycy przypominają, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Działania wchodzące w zakres tych aspektów podejmowane są na każdym ze szczebli: tym najwyższym, który prezentuje przykładowo Parlament Europejski oraz najniższym, reprezentowanym przez nas, uczniów szkół średnich.

W III LO szczególną uwagę przykłada do tych spraw Klub Europejski "Młoda Europa”. Organizowane przez nas projekty, takie jak "Piknik Europejski", "Dzień Ziemi" czy "Tydzień Ekologiczny" (nagrodzony pierwszym miejscem w grancie "Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?") wpisują się doskonale w europejskie idee. Bycie Europejczykiem nie wyklucza bycia Polakiem, kaliszaninem. Przeciwnie – bycie obywatelem Europy zobowiązuje nas do pamiętania o rocznicach historycznych, czczenia narodowych bohaterów, kultywowania tradycji i obyczajów, a także dbania o rozwój gospodarczy regionu. Dlatego przedsięwzięliśmy wspólnie z innymi organizacjami wewnątrzszkolnymi oraz z pomocą Państwa Profesorów projekt "Młodzi dla wolności", będący upamiętnieniem dwudziestopięciolecia przemian gospodarczych, a na początku października składaliśmy kwiaty przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej podczas spotkania patriotycznego.

Wielu z nas niedługo opuści mury "Kopca". Wyjdziemy w świat, gdzie nieocenionym doświadczeniem okaże się dla nas praca w Klubie Europejskim. To jest nasz kapitał, który zabierzemy ze sobą w dorosłe życie: na rynek pracy lub wykorzystamy w działalności społecznej. Jedno jest pewne – co by się działo, wiemy, że robimy dobrą robotę.

 

Mateusz Banasiewicz (II A), prezes Klubu Europejskiego "Młoda Europa".

 

I znów mamy olimpiadę !!!

Znakomicie zaprezentowały się wracające z finału I Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości we Wrześni uczennice III Liceum z prof. Katarzyną Poziemską.

Etap centralny bezapelacyjnie należał do Kopca (drużynowe, 1. miejsce). Adrianna Procha z III G została finalistką, a tytuły Laureatek mają na swoim koncie Paulina Kujawa z III G (10 lokata) oraz Izabela Zajc (drugi wynik w kraju).

Dziewczyny, serdecznie gratulujemy, a podziękowania składamy też Waszym Opiekunkom: prof. Beacie Góreckiej-Pęder i prof. Katarzynie Poziemskiej.

WiT

Sto lat, Panie Profesorze!

Piotr Łuszczykiewicz to rodowity kaliszanin. Studiował w Łodzi, Warszawie, Moguncji i Darmstadt. Opublikował m.in. książkę o poezji Stanisława Grochowiaka i wiele esejów dotyczących literatury polskiej. Jego teksty były tłumaczone na angielski niemiecki i włoski. Pełni funkcję wykładowcy na WPA UAM w Kaliszu i PWSZ w Kaliszu oraz szefa kaliskiej polonistyki.
Tomasz Staszczyk, wkaliszu.pl
Młodzieży III Liceum prof. Piotr Łuszczykiewicz jest doskonale znany. W auli Kopernika wygłosił kilka wykładów, m.in. o kontrowersjach wokół Juliana Tuwima w ramach Copernicus Science - corocznego święta nauki w III LO. (przyp. WiT)

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym

i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Paulo Coelho

 

Wszystkim Dzieciom: małym, dużym, a nawet tym całkiem "dużym"

spełnienia marzeń - nie tylko tych dziecięcych.

Wiary i ufności w dobro i mądrość świata dorosłych,

 

życzymy

 

Rusza Trener Osiedlowy

Kolejna edycja Trenera Osiedlowego już od tego poniedziałku (2 czerwca) w Kaliszu. Program, podobnie jak w ubiegłym roku, jest realizowany przez Szkolny Związek Sportowy. - Do końca roku szkolnego i przez całe wakacje będą organizowane na boiskach sportowych zajęcia dla najmłodszych, powiedział Radiu Centrum Janusz Sibiński z kaliskiego magistratu:
- Nie jest to organizacja zajęć sportowych stricte, ale szeroko rozumiana strategia profilaktyczna ukierunkowana na dzieci w różnym wieku. Mamy do dyspozycji 15 obiektów. Są to boiska szkolne, ale także pola marsowe. Jak sama nazwa wskazuje - są to zajęcia w oparciu o trenera osiedlowego i to jest kluczowa postać w realizacji tego programu, bo nie chodzi tu o trenera sportowego, ale bardziej animatora zajęć, animatora spędzania wolnego czasu.

Każdego dnia z zajęć może skorzystać nawet 400 dzieci. Miasto na ten cel przekazało 160 000 złotych. To pieniądze z tak zwanego "funduszu kapslowego".

Małgorzata Sudoł, Radio Centrum

Prof. Kulawinek na Garrosie

Jak co roku prof. Grzegorz Kulawinek, licencjonowany trener tenisa ziemnego, uczestniczy w wielkoszlemowym, paryskim turnieju French Open Roland Garros - jednej z najważniejszych imprez tenisowych na świecie. Nasz wuefista jest już w Paryżu i, jak poinformował, będzie kibicować tenisistom w rozgrywkach turniejowych na głównym korcie.

WiT

I B1 na szkolnej wycieczce

Przełom maja i czerwca to tradycyjnie początek sezonu wycieczkowego. W ten weekend na swoją wycieczkę klasową udała się już klasa I B1 (Wychowawca prof. Anna Sadłowska). I B1 pojechała na południe kraju (okolice Kotliny Kłodzkiej). Do szkoły wrócą 2 czerwca.

WiT

Szukamy zainteresowanych nauką niderlandzkiego

Uniwersytet Adama Mickiewicza (Wydział Anglistyki, Katedra Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich) w Poznaniu organizuje w przyszłym roku w całej Polsce Kursy Języka Niderlandzkiego w ramach promocji kierunku. Liczba miejsc pracy dla magistrów Niderlandystyki zwiększa się tak naprawdę z dnia na dzień, a niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia takiego kierunku. O poprowadzenie tych kursów poproszono studentów.

Jako absolwentka III LO, chciałam bardzo poprowadzić te zajęcia właśnie w Koperniku.

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom, niezależnie od profilu, klasy i rocznika. Jeśli chodzi o kwestie godzinowe, pozostawiam pełną dowolność. Możemy przeprowadzić bardzo intensywny kurs we wrześniu lub przedłużyć naszą współpracę na cały rok. Oczywiście od października będę mniej dostępna z powodu studiów, ale na pewno udałoby nam się to jakoś zorganizować. Wszystko zależy tak naprawdę od uczniów i chęci. Oczywiście zapraszam również Państwa Nauczycieli, jeśliby chcieli tylko rozpocząć przygodę z językiem niderlandzkim. Kurs jest całkowicie darmowy. Jedyna kwestia szkoły, to udostępnienie sali.

Prosiłabym bardzo o informację czy znajdą się osoby zainteresowane moją propozycją. Nie ukrywam, że jestem zobligowana terminami, jeszcze w czerwcu muszę przedstawić ustalenia ze szkołą Koordynatorowi Zakładu.

Z wyrazami szacunku,
Patrycja Salamon
Studentka II roku Filologii Niderlandzkiej UAM w Poznaniu

 

W tej sprawie (w szkole) prosimy o kontakt z prof. Małgorzatą Kasper.

I F na dyplomach (u) animatorów kultury

W poniedziałek, 2 czerwca klasa I F z prof. Kamillą Kiermasz wezmą udział w pracach dyplomowych (etiudy, przedstawienia) słuchaczy kaliskiego Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury. Z tą placówką współpracujemy już od kilku lat, a owocem tej współpracy jest częsty udział naszych uczniów w wielu propozycjach artystycznych (nie tylko dyplomach słuchaczy). Warto wspomnieć też o zajęciach warsztatowych z aktorami, instruktorami - animatorami i słuchaczami PPSKAK w ramach Szkolnych Spotkań z Nauką Copernicus Science, czy wiosennych prezentacjach oferty szkoły, połączonych z występami słuchaczy (głównie drama, choreografia, taniec, emisja głosu i zajęcia wokalne).

W poniedziałek uczniowie do studium przy ul. Podmiejskiej wychodzą na 6. godzinie lekcyjnej.

WiT

ALCHEMIK rozstrzygnięty. Wyniki "Kopca"

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "ALCHEMIK". Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych. Celem Konkursu Chemicznego "ALCHEMIK" jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, a wyróżnione szkoły są honorowane dyplomami.

http://www.alchemik.suwikr.pl/alchemik/konkurs.html

Podajemy wyniki uzysane przez uczniów III LO w Kaliszu:

Klasy II:

II A - 5 dyplomów miedzianych: S. Kołaciński, J. Pogorzelska, M. Kędzia, D. Sobczak, M. Pikuzińska.

II D - dyplom złoty - A. Dembny (32 pkt.); 4 dyplomy srebrne: P. Grabowski, J. Prus, M. Sarna, K. Orczykowska; 1 dyplom miedziany - A. Sowa.

Klasy I:

I A - 1 dyplom srebrny - N. Trzęsowska; 1 dyplom miedziany - T. Bażant.

I B1 - 1 dyplom srebrny - B. Suszyński.

I B2 - 1 dyplom miedziany - G. Jabłońska.

I D1 - 5 dyplomów srebrnych: F. Murdzek (30 pkt.), D. Jagodziński, P. Kieszczyński, M. Piekarski, E. Piekarska; 4 dyplomy miedziane: M. Chojnacki, P. Czuba, A. Olejnik, K. Młodożeniec.

I D2 - 9 dyplomów miedzianych: E. Leszka, D. Biel, A Laskowska, W Biesiada, A. Kowalska, J. Kępa, P. Pietrusiak, P. Chojnacka, I Grabarczyk.

I F - 3 dyplomy miedziane: J. Kaczmarek, A. Paprzycki, A. Szczupak.

Dyplom złoty - za bardzo dobry wynik

Dyplom srebrny - wyróżnienie

Dyplom miedziany - dyplom uznania

Paweł Bartosik

f m