Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Zdajemy angielski

O 14:00 zdający dziś maturzyści przystąpią do rozwiązywania arkusza z rozszerzonego języka angielskiego. Za sobą mają już podstawę, nad którą spędzili dwie godziny (w części rozumienia ze słuchu i pisania, w zadaniach zamkniętych i otwartych). Rozszerzenie dzieli się na dwie części: pierwsza 120 minut (zadania leksykalne oraz samodzielna, pisemna wypowiedź literacka na jeden z trzech zaproponowanych tematów), a druga (po półgodzinnej przerwie) od ok. 16:30 potrwa 70 minut.

Zdający, podobnie jak miało to miejsce na podstawie, wysłuchają w drugiej części egzaminu nagrania z płyty CD, do którego wykonają stosowne polecenia. Życzymy powodzenia.

WiT

Królowa nauk nie taka straszna

Maturalny Kopernik przystąpił we wtorek 6 maja do pisemnej matematyki na poziomie podstawowym. Opinie na temat trudności zadań były wśród młodzieży III Liceum podzielone. - Większych problemów nie sprawiały zadania zamkniętymi, trochę gorzej z tymi na dowód - to najczęstsze opinie zdających. Ale III LO (kuźnia matematyków) czeka głównie na rozszerzenie matematyczne, które przed absolwentami klas trzecich już w ten piątek (9 maja).

Przypomnijmy, że matematyka jako obowiązkowy przedmiot powróciła do maturalnego "zestawu egzaminacyjnego" tzw. matury podstawowej w roku 2010. Matematycy z "Kopca" dokładają wszelkich starań, by "królową nauk" pokazywać od dobrej strony, tym bardziej, że przed matmą w dorosłym życiu nie uciekniemy. Choć z drugiej strony warto pamiętać o starej jak świat, matematycznej zasadzie - w tym życiu najlepiej się sprawdzającej: Umiesz liczyć, licz na siebie.

WiT

Emilia i Iga laureatkami konkursu o prawie

W poniedziałek, 28 kwietnia trzy uczennice z naszej szkoły (Emilia Durman, Klaudia Łuczak i Iga Grabarczyk z klasy I D2) wzięły udział w drugiej edycji konkursu wiedzy o prawie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Był to ostatni etap tego konkursu, a składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich był test z 40 pytań dotyczących różnych dziedzin prawa (m.in. prawo konsumenckie, prawo dotyczące imprez masowych). Aby przejść do drugiego etapu – części ustnej - trzeba było odpowiedzieć poprawnie na 34 pytania (85% całości).

Do części ustnej dostały się Emilia Dorman oraz Iga Grabarczyk. Musiały one przygotować odpowiedź na jedno, wylosowane przez siebie pytanie. Emilia opowiadała przed składem sędziowskim o gospodarce wolnorynkowej, natomiast Iga o podobieństwach miedzy zawodem adwokata, a komornika. Uczennice te zostały laureatkami konkursu. Opiekunem dydaktycznym był prof. Lech Moryksiewicz.

Iga Grabarczyk I D2

Dziękujemy za spotkanie z Krzyżem ŚDM

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy w poniedziałek, 5 maja włączyli się w uroczystości związane z obecnością w Kaliszu Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Dziękujemy za to, że było Was tak wielu, za Wasze uczestnictwo w liturgii, udział w przemarszu oraz za piękną oprawę wokalną i muzyczną (m.in. Chórowi "Kopernik").
Fotorelacja na http://radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/krzyz-i-ikona-mb-w-bazylice-spotkanie-i-

Katecheci III LO

KOMóRKI NA MATURZE - TYLKO SZARE, MÓZGOWE :-)

We wtorek 6 maja drugi dzień pisemnych matur - trzecioklasiści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Drodzy Maturzyści przypominamy, że do sali egzaminacyjnej NIE WOLNO WNOSIĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH !!! - o czym zdarza się, że zapominacie lub przypominacie sobie na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu.

Przypominamy, że włączony, dzwoniący telefon komórkowy nieodwołalnie przerywa jego właścicielowi pisanie. Warto o tym pamiętać i powodzenia na matmie.

WiT

wkaliszu.pl: Matura w "Kopcu"

- Poszło dobrze - to najczęstsze odpowiedzi na pytanie o pisemny egzamin z języka polskiego. W poniedziałek 1621 uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęło Maturę 2014. Pierwszego dnia pisali m.in. wypracowanie dotyczące "Wesela" lub "Potopu".

Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00. Na napisanie pracy zdający mieli 170 minut, choć sporo osób opuszało sale znacznie wcześniej. Wśród uczniów najlepszego kaliskiego ogólniaka ponował optymizm. Młodzież z III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu przyznaje, że matura ich nie zaskoczyła. - Nie było specjalnie trudno, choć z ostateczną oceną poczekajmy do ogłoszenia wyników - mówili trzecioklasiści z "Kopca".

Podczas poniedziałkowej części egzaminu z języka polskiego należało odpowiedzieć na pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Podstawą do tego zadania był zamieszczony w arkuszu tekst o miłości, zawierający fragmenty utworów Platona, Cypriana Kamila Norwida i ks. Jana Twardowskiego. W drugiej części abiturienci musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Pierwszy dotyczył "Potopu" Henryka Sienkiewicza. Należało opisać w nim zachowanie i stany emocjonalne bohaterów drugiej części "Trylogii". - Temat był bardzo przystępny. Nie było problemu z napisaniem pracy - mówi Patrycja Gerlich z III LO.

Maturzyści, którzy nie najlepiej czują się w pozytywistycznej prozie, częściej wybierali "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Pisząc pracę na ten temat, należało porównać stanowiska Gospodarza i Poety wobec możliwości powstańczych Polaków oraz ich poglądy na poezję narodową.

We wtorek pisemna matematyka, a potem język obcy i przedmioty dodatkowe. W Kaliszu największą popularnością w tej grupie cieszą się geografia (tu nie ma zaskoczenia) oraz biologia i chemia (większe zainteresowanie w porównaniu z poprzednimi latami). Łącznie te trzy egzaminy będzie zdawać ponad tysiąc kaliskich maturzystów. Więcej niż połowa tej grupy wybrała poziom rozszerzony. - Coraz więcej osób decyduje się na egzamin z bilogii i chemii, bo coraz popularniejsza staje się medycyna - przyznaje Bartosz Urbański, który sam będzie zdawał oba te przedmioty na poziomie rozszerzonym. - Mogę zaryzykować stwierdzenie, że praca włożona w przygotowanie do rozszerzeń jest sto razy większa niż w podstawy. Ale jestem przekonany, że warto się przyłożyć - dodaje Urbański.

Marcin Ostajewski, wkaliszu.pl

 

http://wkaliszu.pl/8028898/MATURA_2014_Potop_i_Wesele_na_otwarcie.html

 

Tematy pisemnego języka polskiego

Tekst o miłości w ramach czytania ze zrozumieniem, a w części literackiej arkusza porównanie poglądów Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej i sądy bohaterów o Polakach we fragmencie "Wesela" S. Wyspiańskiego oraz opis emocji bohaterów na podstawie fragmentów "Potopu" H. Sienkiewicza (fragment m.in. z Andrzejem Kmicicem, który próbuje ratować swoich kompanów z niewoli).

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/347/polski_pp_2014.pdf

To w ogólnym kształcie zawartość arkusza maturalnego 2014 na poniedziałkowej podstawie z języka polskiego. Egzamin trwa do 11:50.

Co ciekawe "Potop" był jednym z tematów pierwszego egzaminu maturalnego w nowej (zmienionej) formule - w roku 2005, a w roku 2014 powrócił, zamykając ostatni rok "nowej" - starej matury. Od 2015 (dla tegorocznych klas II) matura już w nowym kształcie.

 

Tymczasem przed zdającymi we wtorek, 6 maja, pisemna matematyka (tylko podstawa), a w środę język angielski na obu poziomach. Egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego w ten czwartek, 8 maja od g. 9:00.

A drugi tydzień matur, to biologia, język niemiecki, rosyjski, chemia i geografia. Sesja maturalna potrwa w sumie do 26 maja. Równolegle z egzaminami pisemnymi, według szkolnych harmonogramów będą się odbywać także egzaminy ustne. W Kaliszu do matury przystąpiło dziś prawie 1700 uczniów trzecich klas liceów i czwartych techników - w całym kraju około 334 tysiące.

WiT

Maturzyści na start ;-)

5 maja rozpoczyna się sesja maturalna 2014. Tradycyjnie już rozpocznie ją o 9:00 pisemny język polski na poziomie podstawowym; drugiego dnia matematyka (również podstawa), a w środę pisemny język angielskim (podstawa od 9:00 i rozszerzenie o 14:00). Na pisemny, podstawowy język polski i matematykę - rozwiązanie arkusza zdający mają dokładnie 3 godziny zegarowe bez 10 minut.

Przypominamy naszym Maturzystom o zabraniu ze sobą dowodów osobistych i długopisów - koniecznie z czarnym wkładem. Prosimy też o niewchodzenie do sal egzaminacyjnych z telefonami komórkowymi. Nie mogą one "odezwać się" na egzaminie, bo niestety skutkiem tego będzie przerwanie Waszego pisania.

Kochani, przyjdźcie też na tyle wcześniej, by komfortowo dla Was, a dla wszystkich o czasie rozpocząć egzamin. Jedyny taki w życiu egzamin (z) dojrzałości. Sesja maturalna potrwa do 26 maja, czyli dokładnie 3 tygodnie.

A teraz już tylko połamania długopisów ...

WiT

Krzyż ŚDM w Kaliszu

Krzyż Światowych Dni Młodzieży w Kaliszu. W poniedziałek, 5 maja Krzyż zostanie uroczyście powitany w sanktuarium św. Józefa.  W czasie nabożeństwa w bazylice wystąpi zespół muzyczny, ponad 30-osobowy chór oraz animatorzy tańca. Na dużym ekranie będą wyświetlone krótkie spoty, filmy i świadectwa wiary. - Przejdzie również procesja ulicami miasta - powiedział Radiu Centrum ksiądz Mariusz Ziętkiewicz z kaliskiej bazyliki:
Chcemy, żeby podczas procesji był każdy z wymiarów takiej aktywności człowieka, jak taniec, dźwięk, obraz. Wszystko to chcielibyśmy zagospodarować jako narzędzie, które ma pomóc ludziom w modlitwie. Osoby będą  tańczyć podczas procesji. Zespół muzyczny  będzie jechał w oddzielnym samochodzie z największym nagłośnieniem w tym mieście. Wszystko zostanie ubarwione rzeczywistością dymu za sprawą kadzideł. Postaramy się również o odpowiednie naświetlenie.
Krzyż do Bazyliki przybędzie w poniedziałek o godzinie 11:30. O 16:30 rozpocznie się koncert uwielbienia. Po wspólnym posiłku i mszy, przejdzie procesja ulicami miasta do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na kaliskim osiedlu Asnyka. Krzyż wędruje po całym kraju. Ta pielgrzymka Krzyża jest dla Polski przygotowaniem do XXXI Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, w Krakowie.
Plan Nawiedzenia Krzyża ŚDM Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu:
11:30 - przybycie Krzyża ŚDM do bazyliki
12:00 - msza z udziałem kapłanów diecezji kaliskiej
15:00 - eucharystia dla chorych, starszych i mieszkańców schroniska im. św. Brata Alberta
16:00 - młodzieżowy koncert uwielbienia, połączony z tańcem uwielbienia
17:00 - posiłek
17:30 - msza oraz adoracja Krzyża św.
20:00 - procesja ulicami miasta do parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.

 

Szczegóły na http://peregrynacjakrzyzaswietyjozef.pl

Agnieszka Marszał, Radio Centrum

Świętomajowe uroczystości kaliskie

223 lata temu została uchwalona Konstytucja 3 Maja - pierwsza konstytucja w Europie, a po amerykańskiej, druga na świecie.

Z tej okazji w Kaliszu na Głównym Rynku o godzinie 10:30 odbył się koncert orkiestry dętej "Gród Nad Prosną" oraz przemarsz uczestników do Katedry Kaliskiej. Tam zaprezentowano przedstawienie "Czy bez tej miłości można żyć?” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu. Po nim o godzinie 11:15 Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała.

http://www.rc.fm/polityczne/vivat-3-maj.html

Dzień wcześniej w samo południe - w obecności władz miasta, reprezentowanych przez prezydenta Janusza Pęcherza i przewodniczącego Rady Miejskiej Radosława Kołacińskiego oraz dziennikarzy uroczyście wciągnięto na maszt flagę państwową. Hejnalista odegrał hejnał, który, odtwarzany codziennie o 12:00, słyszymy z wieży ratuszowej.

WiT

f m