Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Spotkanie szkolnych wolontariuszy

Wszystkich, którzy należą do Szkolnego Koła Wolontariatu, zapraszam na spotkanie w ten czwartek 23 maja, na długiej przerwie (10:35 - sala nr 13).

Małgorzata Chrzanowska

Chór "Kopernik" na zakończenia 53. KST

Chór "Kopernik" III LO wziął udział w wyjątkowym koncercie muzyki Zygmunta Koniecznego na zakończenie 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych (18 maja o 20:30) na Dużej Scenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Od dłuższego czasu zespół przygotowywał się do tego występu i zaprezentował się w trzech utworach kompozytora: Ta nasza Młodość, Ach ta chata oraz Litanii polskiej . Kierownikiem muzycznym przedsięwzięcia jak i dyrygentem był Mikołaj Blajda. W koncercie wzięli udział soliści: Lidia Bogaczówna, Joanna Lewandowska, Dorota Osińska, Joanna Słowińska, Beata Wojciechowska, Leszek Hefi Wiśniowski, Tadeusz Zięba oraz Orkiestra Sinfonietta Cracovia. Zdjęcia i program na stronie Chóru "Kopernik" III LO (podstrona oficjalnej strony szkoły www.kopernik.kalisz.pl).

red. SAI

Matura z fizyki w auli. Prosimy o ciszę

20 maja Maturzyści III LO przystąpią do ważnego w Koperniku egzaminu. Tym razem nasi Absolwenci zmierzą się z fizyką na poziomie podstawowym, a przede wszystkim na rozszerzeniu. W tym tygodniu zdawane będą również języki obce: niemiecki, francuski i rosyjski oraz informatyka. Uczniów klas I i II prosimy w poniedziałek o zachowanie ciszy (news niżej z zamianą sal w sąsiedztwie auli). Fizyka na obu poziomach będzie zdawana w auli oraz w dwóch salach gimnastycznych od godz. 9:00. Powodzenia.

red. SAI

Zebranie z Samorządem Uczniowskim

W poniedziałek 20 maja zebranie trójek klasowych z Samorządem Uczniowskim. Prosimy o przybycie na długą przerwę (10:35) do sali nr 14. Porozmawiamy m.in. o organizowanym wkrótce Pikniku Europejskim, cyklicznej imprezie pod szyldem Kopernika. Obecność przedstawicieli klas I i II jest obowiązkowa.

Zapraszają SU z opiekunami.

Trzeci tydzień matur

Przed nami ostatni, pełny tydzień z egzaminami maturalnymi. Uwaga uczniowie: w związku z kolejnym egzaminem - tym razem 20 maja informujemy o wyłączeniu auli w ten poniedziałek od 9:00 do 11:30. Bardzo prosimy o nieprzebywanie w tym czasie w pobliżu auli i zachowanie ciszy. Uczniowie z sali 27 przenoszą się: II F na 2. godz. lekcyjnej do 19, I D na 3. lekcji do 33, a na 4. do 22. Z sali 29 na 1. godz. lekcyjnej uczniowie II B1 i II B2 przechodzą do 33, na 2. godz. I F i I G1 przenoszą się do 8. Na 3. i 4. godz. klasy II D i II F mają zajęcia również w sali nr 8. Pamiętajcie o wyłączonych dzwonkach między lekcjami, a na przerwę udajecie się możliwie jak najciszej. Po zakończonej lekcji bardzo prosimy Nauczycieli o sprawne wyprowadzenie młodzieży na dziedziniec szkolny lub do dolnego korytarza. W czasie przerw nie przebywacie w sąsiedztwie auli.

red. SAI

Prof. Przygodzki w FOTOPLASTIKONIE

Miasto Kalisz & Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapraszają na spotkanie z cyklu wykładów popularno – naukowych Anny Tabaki i Macieja Błachowicza FOTOPLASTIKON: KALISZ NA FOTOGRAFIACH XIX I XX W.

Sławomir Przygodzki O Kaliszu wielokulturowym.
Inspiracją do kolejnego spotkania z tego cyklu stała się publikacja Sławomira Przygodzkiego Kalisz wielokulturowy. Publikacja, będąca efektem wieloletnich zainteresowań autora historią mniejszości religijnych i narodowych, zamieszkujących Kalisz na przestrzeni wieków, w początkowych zamierzeniach miała być miniprzewodnikiem dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat historii Kalisza, społeczności religijnych i etnicznych zamieszkujących miasto na przestrzeni wieków. W miarę zbierania i selekcjonowania materiałów, okazało się niemożliwym napisanie tak pasjonującej historii na kilku stronicach. Powstało zatem opracowanie, które zdecydowanie przewyższa miniprzewodnik, zachowuje jednak popularyzatorski charakter. Ogrom materiału, dostępnych źródeł, wymusił dokonanie - zgodnie z wiedzą i refleksją autora - reprezentatywnego doboru wydarzeń, faktów i postaci, które w szczególny sposób zapisały się w dziejach Kalisza. Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników, którzy chcąc poznać dzieje Kalisza, niekoniecznie pragną zagłębiać się w specjalistyczną wiedzę z dziedziny historii politycznej, gospodarczej czy archeologii.

Sławomir Przygodzki - nauczyciel historii, regionalista. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel III LO w Kaliszu, długoletni członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor publikacji Kalisz wielokulturowy, współautor publikacji (m.in. Szkoła dwojga Imion, pod red. K. Walczaka, Kalisz 1999; Kalisz-miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej, pod red. K. Walczaka i E. Andrysiak, Kalisz 2006; 400 lat konsekracji pobernardyńskiego kościoła OO. Jezuitów w Kaliszu, red. o. Jerzy Kacprzyk SJ, o. Aleksander Jacyniak SJ, Kalisz 2007), a także licznych artykułów poświęconych historii XIX-wiecznego Kalisza i regionu kaliskiego, drukowanych w Roczniku Łódzkim, Roczniku Kaliskim, Roczniku KTPN. Opiekun Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Niedziela, 19 maja, godz. 17:00 (ul. Łazienna 6, sala Studio).

http://www.rc.fm/kulturalne/o-kaliszu-wielokulturowymw

Matury pod lupą egzaminatorów

Rozpoczęło się poprawianie pisemnych matur. W ten weekend (17 - 19 maja) do sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych (spoza Wielkopolski) przystąpili również nauczyciele języka polskiego, matematycy i angliści z III LO. Wyniki matur Absolwenci Kopernika poznają dopiero 28 czerwca - w dniu zakończenia roku szkolnego. A w kolejny weekend poprawianie przedmiotów, które były zdawane po 12 maja.

red. SAI

Uwaga matury !!! Prosimy o ciszę

Kochani w związku z maturami pisemnymi (od godz. 9:00 i 14:00), które w tym tygodniu zdawane są tylko w obu salach gimnastycznych, bardzo prosimy o zachowanie ciszy w tej części szkoły !!! Przed wuefem korzystajcie z szatni, uwzględniając potrzebę ciszy Waszych Kolegów, Maturzystów. Jednocześnie przypominamy, że w związku z trwającymi egzaminami ustnymi od godz. 12:00 nie macie zajęć w dawnym internacie, czyli salach 59 - 73. Prosimy zatem nie korzystać z tej części budynku. Wszystkie klasy prosimy o sprawdzenie zmienionych sal zajęć.

red. SAI

Wyniki konkursu o krajach anglojęzycznych

W ten czwartek, 16 maja, na dużej przerwie (o 10:35) w sali 13 zostaną ogłoszone wyniki konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zapraszamy wszystkich, którzy brali w nim udział.

Joanna Cieślak i Agnieszka Maciejewska

Laureaci Sejmu Dzieci i Młodzieży

Mateusz Szymoniak i Karol Kowalski, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, to laureaci XIX edycji ogólnopolskiego konkursu Sejm Dzieci i Młodzieży. Przygotowana przez kaliszan pod koniec marca konferencja na temat Zrównoważonego rozwoju okazała się najlepsza w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, 27 marca w III LO odbyła się debata ekologiczna z udziałem wielu gości, m.in. z Wydziału Edukacji, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM, Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz przedstawicielek Przedsiębiorstwa EKO. To ostanie wyjątkowo przyczyniło się do strony merytorycznej inicjatywy młodzieżowej, zapewniając między innymi wgląd do badań spółki nad stopniem "ekologicznych nawyków" kaliszan, co dało świetny fundament do pracy.

Dzięki takiemu wynikowi, mogliśmy wziąć udział w spotkaniu specjalnej komisji problemowej, zrzeszającej najlepsze dwuosobowe zespoły z każdego województwa i 10 najlepszych z całej Polski. Komisja ta pracowała w dniach 11-12 maja. Miejscem obrad był w pierwszym dniu Ośrodek Rozwoju Edukacyjnego w Sulejówku, zaś w niedzielę Sejm Rzeczpospolitej Polski. Najważniejsze zadanie, które przypadło uczniom, polegało na przygotowaniu projektu uchwały na temat Lokalnego Ekorozwoju, będącego głównym tematem tegorocznej XIX Sesji SDiM. Tak ważna czynność mogła być wykonywana jedynie przez ściśle ze sobą współpracującą grupę posłów z całej Polski. Nad dokumentem pochyli się w czerwcu cały sejm i przegłosuje przyjęcie w całości bądź też z drobnymi korektami uchwały. Widzimy więc, że aby uniknąć w czerwcu podczas obrad w Sali Plenarnej problemów natury merytorycznej, uchwała wcześniej musiała być skonstruowana w jak najbardziej przystępny sposób.

Zarówno podczas zajęć sobotnich jak i również niedzielnych, skorzystano z wielu metod pracy zespołowej, począwszy od 2-osobowych duetów, skończywszy na dyskusji w pełnym składzie. "Kopernik” pracował w Podkomisji razem z osobami, m.in. z województwa śląskiego czy podlaskiego. Rozmawiając o problemach, dotykających młodzież podczas przeprowadzania proekologicznych inicjatyw, starali się w swojej uchwale zamieścić te postulaty, które w przyszłości tę aktywność usprawniłyby. Nasza praca była naprawdę ciężka, co zostało docenione przez młodych posłów. Karol Kowalski został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Sejmowej, czuwającej nad zespoleniem działań wszystkich trzech podkomisji. Drugi reprezentant Kalisza: Mateusz Szymoniak także wykazał się pracowitością, co w głosowaniu przyniosło funkcję wiceprzewodniczącego Podkomisji Sejmowej.

Wiele doświadczeń zdobytych podczas wyjazdu z pewnością pozwoli na dalsze rozwijanie licznych przedsięwzięć, uaktywniających społeczeństwo lokalne. Sam zaś osiągnięty sukces, jakim była możliwość pracy z najaktywniejszymi ludźmi z całego kraju, jest ogromny. Reprezentowanie województwa wielkopolskiego stanowiło wielki obowiązek. Warto dodać, że Kalisz już po raz drugi z rzędu reprezentował Wielkopolskę w Warszawie podczas tego przedsięwzięcia, a młodzi ludzie, którzy mogli doświadczyć tej przyjemności, byli bądź są uczniami III LO.

Opiekunem Mateusza i Karola była pani prof. Anna Marciniak, wicedyrektor III LO.

Mateusz Szymoniak II F

f m